Foto: Shutterstock

College mag villa De Boshoek kopen

Ermelo - De politieke partijen in de Ermelose gemeenteraad gaan in meerderheid akkoord met de aankoop van villa De Boshoek van GGz Centraal voor een bedrag van 740.000 euro. CDA en ChristenUnie zetten vraagtekens bij de aankoop omdat zij vinden dat de gemeente hiermee een groot risico neemt.

Wijnand Kooijmans

Minder verdeeldheid bestaat over de aankoop van een stuk grond op de hoek van de Chevallierlaan voor een kwart miljoen euro. De gemeente wil hiermee voorkomen dat op dit stuk groen gebouwd gaat worden, zoals het huidige bestemmingsplan mogelijk maakt. Een meerderheid van de fracties twijfelt of die bestemming desondanks toch niet moet worden behouden. Monique van den Broek (VVD): “Over twintig jaar kan de raad hier wel anders instaan.”

De plannen voor de bouw van 34 appartementen in het Rijksmonument De Hooge Riet, 42 sociale huurwoningen op de hoek van de Chevallierlaan en 38 woningen in de vrije sector kunnen rekenen op steun van een meerderheid van de raad. Ook hier bestaat verschil van inzicht tussen de coalitiepartijen en de oppositiepartijen CDA en ChristenUnie.

Voor deze twee partijen is het de vraag of voldoende compensatie wordt geboden voor het afwijken van het woningbouwprogramma. Dat schrijft voor dat vijftig procent in de sociale sector moet worden gerealiseerd. Op grond daarvan zouden er binnen het plan 57 woningen in de sociale sector moeten worden gerealiseerd.

De coalitiepartijen zijn van mening dat door de bouw van de 34 appartementen in De Hooge Riet voldoende compensatie wordt geboden. Men is blij dat hier nu woningen in het pand komen waar aanvankelijk hierin een hotel was gedacht. Hiervoor bleek geen exploitant te vinden zijn. Volgens wethouder Laurens Klappe moet men blij zijn dat het pand behouden kan blijven en men voor een hele opgave staat De Hooge Riet bewoonbaar te maken.

In het plan is opgenomen dat het mortuarium van Altiora behouden kan blijven binnen het plan. Opzet is wel dat het pand niet langer wordt verhuurd maar dat gestreefd wordt dat Altiora het pand aankoopt.

Bonbon

Over de Bonbon bestaat ook nog verschil van inzicht. Niet voor iedereen behoeft hier een horecavoorziening te komen. Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) vindt dat hier een uitspanning kan komen met veel glas. En niet een vergelijkbare horecavoorziening als de nabij gelegen De Halte. Waar Dick Tillema (ChristenUnie) mogelijkheden ziet dat hier door de ontwikkelaars compensatie wordt geboden voor het niet halen van het percentage sociale woningbouw.

De aankoop van de villa ziet Klappe als belangrijk om na de sloop van Pinel, Plaza en Stationslaan 188 hier woningen kunnen worden gebouwd. Zonder dat hiervoor al een plan op tafel ligt. Daaraan wordt gewerkt.

Meer berichten

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden