Wethouder Klappe in gesprek met kinderen van de Beatrixschool aan de Beemdweg en de verkeersveiligheid aldaar in de toekomst,  na  uitbreiding met woon-units. (foto: Arda Konings)
Wethouder Klappe in gesprek met kinderen van de Beatrixschool aan de Beemdweg en de verkeersveiligheid aldaar in de toekomst, na uitbreiding met woon-units. (foto: Arda Konings) (Foto: )

Eerst de veiligheid, dan pas bouwen

Onder het genot van vers geurende koffie en thee, croissantjes en krentenbollen, werden bewoners rondom het braakliggende terrein aan de Beemdweg verwelkomd door een aantal vertegenwoordigers van de Gemeente Ermelo, waaronder wethouder Klappe van de afdeling wonen. Wethouder Vogelsang van verkeer, moest verstek laten gaan door de griep.

Arda Konings

Ermelo - Een aantal van die bewoners maakt deel uit van een klankbordgroep met een werkgroep verkeersveiligheid en een werkgroep inrichting). Er wordt samengewerkt met de gemeente, die eigenaar is van het terrein en met woningcorporatie Uwoon, die verantwoordelijk wordt voor de realisatie van de 24 woon-units (voor met name jongeren). Eén en ander heeft echter als consequentie, dat de verkeersdrukte met de komst van deze units, toeneemt. De ingang van het nieuw in te richten woongebied komt lijnrecht te liggen tegenover de ingang van de Beatrixschool. Bij het wegbrengen en ophalen van de schoolkroost, is het een komen en gaan.

Om met elkaar te komen tot redelijke, maar ook mogelijke oplossingen voor een betere verkeersveiligheid bedoeld voor de schoolgaande kinderen, was het daarom een ludieke actie om met alle betrokkenen de dag te starten met het verwarmen en voeden van de inwendige mens. Gezien het natte, grijze en deprimerende weerbeeld, was het een welkome aftrap. Aansluitend liep het gezelschap richting de weg waar het kiss- and- ride-ritueel begon tijdens de dagelijkse ochtendspits bij de school. Tineke Mulder, directeur van de Beatrixschool en tevens lid van de werkgroep verkeersveiligheid, oppert dat het normaal gesproken, nóg drukker is. "Er zijn twee groepen van school afwezig vanmorgen. Vandaar. We willen het probleem goed onderbouwd en met concrete cijfers, in kaart brengen bij de gemeente. De schoolkinderen worden er ook bij betrokken om mee te denken. Een aantal gaat een enquête uitzetten over de verkeersveiligheid rondom school, die ingevuld gaat worden door de ouders. Wat ons als werkgroep betreft, wordt er pas gebouwd als er éérst iets wordt gedaan aan de verkeersproblematiek."

Bewoonster aan de Beemdweg Ilma Pos is het daar volledig mee eens. Ze maakt regelmatig mee tijdens de school-spitsmomenten, dat ze met de auto soms meerdere rondjes extra moet rijden voordat ze hem voor haar eigen huis kan parkeren. "Dat is een drama. Maar ik maak me vooral zorgen om die kinderen allemaal. En op de fiets letten ze niet altijd even goed op. Het is goed dat hier nu naar wordt gekeken. Hopelijk wordt er iets aan gedaan. Zelf vind ik het jammer dat ik straks aan de achterkant mijn vrije uitzicht kwijtraak. Maar er is nu eenmaal woningnood onder de jonge mensen in ons dorp."

Wethouder Klappe tot slot: "Bewoners konden hun vragen en zorgen vanmorgen uitten. We blijven in overleg met de werkgroepen." Ook juicht hij het toe dat hulp van de schoolkinderen zelf, wordt ingezet bij het proces.

Meer berichten