Foto: Shutterstock

Ermelo gaat 1100 graven ruimen

Door de gemeente Ermelo wordt gewerkt aan de procedure die het ruimen van graven op de algemene begraafplaats mogelijk maakt. De verwachting is dat hiervoor dit jaar nog 1.100 graven in aanmerking komen. Bij 202 graven gaat het om kinderen.

Wijnand Kooijmans

Ermelo - Het besluit tot het ruimen van de graven is al in 2012 genomen door de gemeenteraad van Ermelo. Dat er pas nu actie wordt ondernomen komt, zo zegt burgemeester André Baars, omdat de noodzaak er tot nu toe niet was.

Door de raad is destijds ook besloten dat er een eenvoudig grafmonument moet worden opgericht. Hierop kunnen gedenkplaatsjes met de namen en geboorte- en overlijdensdata van de herbegraven worden vermeld. Het college van burgemeester en wethouders legt nu zes varianten voor aan de gemeenteraad.

"Maar de raad kan ook kiezen voor een alternatief", zo zegt Baars. "De keuze is aan de raad." Op welke termijn het ruimen gaat spelen kan burgemeester Baars niet aangeven. Dat is onder meer afhankelijk of alle nabestaanden van de te ruimen graven bekend zijn. Indien dat niet het geval is moet een bord bij een graf worden aangebracht met het verzoek aan nabestaanden contact op te nemen met de beheerder van de begraafplaats.

Voor het ruimen van een graf wordt minimaal een periode van twintig jaar vanaf het moment van begraven gehanteerd. Dit gaat om algemene graven. Los hiervan staan de particuliere graven voor bepaalde tijd. De grafrechten hiervan kunnen worden verlengd door degenen die dat recht hebben, Particuliere graven voor onbepaalde tijd worden nooit geruimd.

Op dit moment kent Ermelo nog geen graven met een monumentenstatus. Wel heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van graven die hiervoor mogelijk in aanmerking komen. Op de lijst van te ruimen graven komen geen graven voor die op de mogelijke lijst van monumentale graven staan.

Drie van de zes varianten die aan de raad worden voorgelegd hebben betrekking op een verzamelgraf met een monument met ofwel gedenkplaatjes voor alle overledenen, gedenkplaatsjes als keuze voor de nabestaanden of geen gedenkplaatjes. De volgende drie varianten maken hierbij een onderscheid in een apart verzamelgraf voor de stoffelijke resten van volwassenen en die van kinderen met de eerder genoemde keuzes voor gedenkplaatjes.

In alle gevallen gaat het om een flinke investering voor de gemeente van tussen de 115.000 en 142.000 euro. De kosten komen voor rekening van de exploitatie van de begraafplaats en worden doorberekend in de tarieven. De raad heeft aangegeven dat begraven honderd procent kostendekkend moet zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden