Recht op bezwaar maken gebruikt

Bewoners van de Prins Hendriklaan hebben gebruik gemaakt van hun recht bij de Raad van State bezwaar in te dienen tegen het plan de Prins Hendriklaan weer open te stellen en daarmee een veilige ontsluiting te bieden aan twee zijden van Het Trefpunt.

Wijnand Kooijmans

Harderwijk - Dat zegt wethouder Vogelsang in antwoord op vragen van het raadslid Dick te Brake (CDA). Die is van mening dat de standpunten van zowel de gemeente als de bezwaarmakers de afgelopen jaren duidelijk naar voren zijn gekomen. Voor hem was het dan ook de vraag waarom het college omwonenden opnieuw de mogelijkheid heeft gegeven bezwaren in te dienen.

Volgens Vogelsang gaat het om een herstelplan. Volgens de wet kan daar bezwaar tegen worden gemaakt en dat hebben omwonenden ook gedaan. Het herstelplan is door de gemeente opgesteld in samenwerking met een werkgroep van bewoners. Maar niet iedereen kan zich in de uitkomst vinden en dat is, zo geeft Vogelsang aan, ook hun recht. Binnen de gemeente is men op dit moment bezig een reactie te geven aan de Raad van State op de bezwaren. Dat vergt tijd omdat de bezwaarmakers hun zienswijze gepaard hebben doen gaan met dikke boekwerken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden