Geen lachgasverbod nog in Ermelo

In de nieuw vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in Ermelo is nog geen verbod opgenomen tijdens evenementen lachgas te verkopen of te gebruiken. Andere gemeenten hebben wel besloten hiertoe over te gaan.

Wijnand Kooijmans

Ermelo - Burgemeester André Baars zegt dat binnen het college van burgemeester en wethouders hierover wel is gesproken. Met in het achterhoofd de uitspraak van de gemeenteraad dat niet te veel regels moeten worden opgelegd. De APV wordt in principe eenmaal in de twee jaar gewijzigd. Veelal wordt daarbij de landelijke regelgeving gevolgd, aangevuld met plaatselijke regels.

Onder meer betreft het dan het handhavend van het vloekverbod. Ondanks de twijfels die er bestaan wat betreft het kunnen handhaven van dit artikel. Nieuw is dat het oplaten van ballonnen volledig wordt verboden. Ook als het gaat om ballonnen tijdens een kinderfeestje.

Tevens zijn er extra artikelen opgenomen in het kader van de aanpak van ondermijning, de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Dat betreft onder meer de invoering van een horeca-exploitatievergunning voor nieuwe ondernemers. Burgemeester Baars: "Wanneer nu iemand horeca wil beginnen en daar geen alcohol houdende drank verkoopt hebben wij totaal geen mogelijkheden handhavend op te treden." In deze situatie kan ook niet gebruik worden gemaakt van de Wet BiBop die het mogelijk maakt na te gaan of de onderneming met crimineel verkregen geld wordt opgestart."

Ook verkopers van consumentenvuurwerk moeten een exploitatievergunning aanvragen. Baars: "Dat maakt het voor ons gemakkelijker op te treden wanneer er overtredingen worden geconstateerd. Het is dan mogelijk de vergunning in te trekken." De burgemeester krijgt tevens de bevoegdheid een voor publiek toegankelijk pand te sluiten wanneer ernstige vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde.

Het wordt ook verboden zichtbare uitingen te dragen van motorclubs die bij de wet zijn verboden. Het gaat dan onder meer om Satudarah en Bandidos. Ten aanzien van het verbod van de Hells Angels loopt momenteel nog een hoger beroep.

Monumentale bomen worden ook beter beschermd wanneer de gemeenteraad instemt met de voorgestelde wijzigingen van de APV. Zo moet bij bepaalde boomsoorten een kapvergunning worden aangevraagd voor bomen met een stamontrek van 65 centimeter of dikker en op 1,30 meter hoogte van het maaiveld. Andere bepalingen hebben onder meer betrekking op het instellen van vuurwerkzones, aan te wijzen door het college van burgemeester en wethouders. Ook de verruiming van de terrastijden worden meegenomen in de wijzigingen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden