In het monumentale gebouw komen 33 appartementen. (foto: Wijnand Kooijmans)
In het monumentale gebouw komen 33 appartementen. (foto: Wijnand Kooijmans) (Foto: Wijnand Kooijmans)

Woningbouw De Hooge Riet van start

Nog deze zomer wordt gestart met de verkoop van woningen binnen de plannen voor De Hooge Riet in Ermelo. In het monumentale Rijksmonument komen 33 appartementen. Daarnaast is er ruimte voor 42 woningen in de sociale sector. Het gaat dan om woningen, vooral bestemd voor jongeren.

Wijnand Kooijmans

ERMELO - De sociale woningbouw is gepland op de hoek van de Chevallierlaan en de Stationsstraat. In het plan is verder opgenomen de komst van 28 woningen aan de Hortensiastraat en tien twee-onder-een-kappers met de uitstraling van villa's. De verouderde bebouwing op het terrein wordt gesloopt. De resterende bebouwing wordt, zodra het plan rond is, verkocht. In het Ketelhuis, ook een Rijksmonument, wordt een bijzondere woning gerealiseerd, bijvoorbeeld een atelierwoning.

Het gaat dan onder meer om het gebouw dan in gebruik is als gedachtenisruimte door Altoria. Op dit moment wordt het pand verhuurd maar hen wordt de mogelijkheid geboden het pand aan te kopen. Er waren aanvankelijk ook plannen horeca te realiseren in De Hooge Riet. Hierover is wel met plaatselijke ondernemers gesproken. Gezien het gebrek aan belangstelling is besloten de horeca te schrappen. Wel blijft de mogelijkheid open in de toekomst nog een horecapaviljoen binnen het totale plangebied te realiseren.

Aan het plan is, zo zegt Martijn Sinte Maartensdijk van ontwikkelaar Heijmans Vastgoed, al ruim drie jaar gewerkt. Om draagvlak te krijgen is in het afgelopen jaar een open dag gehouden die door zo'n drieduizend mensen is bezocht. Onder hen ook veel kandidaat-kopers. De verkoop mag dan dit jaar starten, de verwachting is dat het totale plan pas in 2022 in totaliteit is gerealiseerd. De huurwoningen worden verhuurd door Uwoon.

In het plan is de nodige aandacht besteed aan het behoud van de monumentale bomen. Streven is het monumentale karakter van het park. Het bestaande groen moet dringend worden gerevitaliseerd. "Het herstel van een monumentaal pand zoals De Hooge Riet kost een enorm bedrag. Dat maakt dat nieuwbouw nodig is om dit te kunnen bekostigen."

Het complex met sociale woningbouw gaat drie bouwlagen krijgen. In het pand zelf wordt het wonen op de begane grond gerealiseerd en het slapen boven. De toekomstige bewoners wordt wel de mogelijkheid geboden een lift aan te laten brengen. Voorzien is in een gemeenschappelijke tuin. Opzet is dat deze ook toegankelijk blijft voor derden. Voorwaarde is wel dat dit geen overlast mag gaan veroorzaken.

De gronden binnen het totale plan worden door de GGZ Centraal ineens verkocht aan Heijmans. Eén bestaand pand wordt gekocht door de gemeente Ermelo. Dit omdat het in de toekomst een rol kan spelen binnen plannen van de gemeente zelf. Buurmans grond is maar eenmaal te koop, zo is het argument.

De gemeenteraad moet aan het totale plan nog goedkeuring verlenen.

Meer berichten