De Dillenburg wordt gesloten maar nog niet gesloopt. (foto: Wijnand Kooijmans)
De Dillenburg wordt gesloten maar nog niet gesloopt. (foto: Wijnand Kooijmans) (Foto: Wijnand Kooijmans)

Verzet tegen plannen Oranjepark

Het gebouw Dillenburg wordt op korte termijn gesloten. Maar met de sloop wordt gewacht tot het bestemmingsplan voor het gebied Oranjepark definitief is vastgesteld. Wel worden de nodige maatregelen genomen om de veiligheid voor de omwonenden te garanderen.

Wijnand Kooijmans

Ermelo - Dat werd duidelijk tijdens de eerste bespreking van het plan voor het Oranjepark. Hierbij werd duidelijk dat meerdere omwonenden ontevreden zijn over de wijze waarop met hen is gecommuniceerd. Vooral de hoogte van de bebouwing op de hoek van de Dennenlaan en de Julialaan stuit omwonenden tegen de borst.

Hier is een complex voorzien met een hoogte van maximaal vijftien meter. Volgens indieners van een bezwaarschrift wordt het plan met meer laagbouw esthetisch en planologisch kwalitatief beter. Gezien de beschikbare ruimte had dit ook best gekund, zo vinden ze. Rond de te slopen Dillenburg kan in hun visie worden gebouwd of aan de zijde van de Julianalaan met de Rehobothlaan.

Ton Hoogendoorn van de Zorggroep Noordwest-Veluwe, de initiatiefnemer van het plan, zegt dat in het huidige bestemmingsplan een hogere bouwhoogte is toegestaan dan waarvoor is gekozen. Het gaat dan om sommige plekken op een hoogte van twintig meter. De hoogte van vijf bouwlagen is gekozen voor de 42 appartementen in de sociale huursector welke worden gerealiseerd door Uwoon. Streven is met de realisering hiervan nog dit jaar te beginnen. Dat hier is gekozen voor vijf bouwlagen is om de huurwoningen betaalbaar te houden.

Het echtpaar Venus vindt dat te weinig rekening is gehouden met hun wensen ten aanzien van meer laagbouw. Ze verwijzen naar andere plannen, zoals de bouw van woningen op het voormalige AH-terrein. Hier is na kritiek van omwonenden ook een bouwlaag geschrapt. Het echtpaar vindt dat het gelijkheidsbeginsel ten opzichte van hen wordt geschonden. Volgens Hoogendoorn is de hoogte mede bepaald om zo veel mogelijk groen te behouden binnen het totale plan.

Een ander pleidooi van omwonenden is de huidige parkeerplaats te behouden en uit te breiden. De vrees bestaat dat de nu opgenomen verlegging van de parkeerplaats bewoners van woningen iedere avond worden geconfronteerd met lichten die in hun ramen schijnen.

Evelien Kars (Progressief Ermelo) vraagt zich af hoe het voortbestaan van de buurtkamer wordt gewaarborgd. In eerste instantie valt deze onder de zorg van de gemeente, de zorggroep en de welzijnsinstelling maar uiteindelijk moet de burger dit gaan overnemen. Waar anderen zich afvragen hoe voor de toekomst het behoud van het groen kan worden gewaarborgd.

Veel vragen resteren nog en moeten de komende weken worden beantwoord. Wethouder Laurens Klappe gaat dit eerst schriftelijk doen waarna het Oranjepark opnieuw op de agenda komt. Behandeling in de raad is pas daarna aan de orde.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden