Ermelo krijgt een burgerinitiatief

Er komt de mogelijkheid een burgerinitiatief in te dienen voor inwoners van Ermelo. Met uitzondering van de SGP zijn de overige partijen hier voorstander van. Voor de gemeenteraad er definitief een klap opgeeft moeten er nog wel enkele wijzigingen ten opzichte van het voorstel van Bart van der Knaap (BurgerBelangen) worden doorgevoerd.

Wijnand Kooijmans

Ermelo - Het gaat dan om de vraag vanaf welke leeftijd zo'n burgerinitiatief mag worden ingediend. De meerderheid lijkt te kiezen voor het gegeven dat men ingeschreven moet staan als inwoner van de gemeente Ermelo en dat daaraan geen leeftijd moet worden geboden. Lida Veenstra (Progressief Ermelo) oppert dat gekozen moet worden voor de leeftijd dat men verantwoordelijk is voor eigen handelen.

Dick Tillema (ChristenUnie) vindt dat te juridisch en is niet bang voor de vrees van Veenstra dat wellicht vijftig kleuters dan met een voorstel komen opdraven. Bart van der Knaap zegt dat Ermelo in zo'n geval in ieder geval het nieuws haalt. Welke leeftijd er ook wordt gebonden, de meerderheid houdt zich vast aan het gegeven dat het uiteindelijk de gemeenteraad is die beslist over inwilliging van een verzoek. Sarath Hamstra (CDA): "Ook jongeren van veertien, vijftien jaar kunnen best met een goed initiatief nemen."

Van der Knaap gaat ook bekijken of er een maximum geldbedrag aan zijn voorstel kan worden gehangen dat is benodigd voor de behandeling van initiatiefvoorstellen. De meeste partijen vinden dat wenselijk omdat dit een afspraak is welke binnen de raad is gemaakt.

Frans Snoek (SGP) vindt dat de burgers al voldoende mogelijkheden hebben hun wensen kenbaar te maken aan de raad. Hij vreest dat een burgerinitiatief een bom kan leggen onder het coalitieakkoord. Als voorbeeld haalt hij daar de zondagsluiting aan. Hij ziet al voor zich dat 250 mensen aankloppen bij de raad met het initiatief de winkels op zondag open te stellen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat dit in de huidige raadsperiode onbespreekbaar is.

Van der Knaap voert aan dat de raad hierin de eigen verantwoordelijkheid heeft. Mogelijk valt dit ook onder de voorwaarde dat zaken die in de afgelopen periode zijn behandeld door de raad niet via een burgerinitiatief opnieuw aan de orde mogen worden gesteld. Als voorbeeld noemt hij Putten waar de raad besloot geen subsidie meer te geven voor groot onderhoud aan voetbalvelden. Daarna werd via een burgerinitiatief met tweeduizend handtekeningen getracht dit besluit terug te draaien. De raad besloot dit niet te behandelen.

Dick Tillema vindt dat de raad vaak moeite heeft de mening van burgers goed mee te wegen. Het burgerinitiatief kan daarom, wat hem betreft, een goede aanvulling zijn. De meerderheid van de raadsleden deelt die mening en vindt dat tijdens de eerstvolgende raad definitief 'ja' kan worden gezegd tegen het voorstel.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden