Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Ermelo

De winnende foto, gekozen door bezoekers van de nieuwjaarsreceptie. (foto: Margo Bogers)
De winnende foto, gekozen door bezoekers van de nieuwjaarsreceptie. (foto: Margo Bogers) (Foto: Margo Bogers)

Samen met de politie gaat de gemeente Ermelo alles in het werk stellen om het maken en verkopen van drugs dit jaar een halt toe te roepen. Dat gaf burgemeester André Baars aan tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Wijnand Kooijmans

ERMELO - In zijn toespraak haalde hij aan dat Ermelo in 2019 met enkele vervelende incidenten is geconfronteerd. Een inwoonster kwam om het leven door huiselijk geweld hetgeen grote impact had op familie, buurt en bekenden. Maar ook was er een schietpartij in een pand waar vermoedelijk harddrugs werden vervaardigd. In het afgelopen jaar heeft Baars vier panden enkele maanden doen sluiten in verband met het kweken of verkopen van drugs. Een ontwikkeling die, naar zijn mening, een halt moet worden toegeroepen.

Baars haalde aan dat de jaarwisseling in Ermelo relatief rustig is verlopen. "Echter ook in onze gemeente wordt er met niet legaal vuurwerk geknald wat vernielingen aan openbare voorzieningen met zich meebrengt en veel geluidsoverlast voor mens en dier. Jammer dat de gebruikers zich niet bewust zijn van de gevolgen en zij mede de veroorzakers zijn van de nationale discussie rondom vuurwerk."

Volgens Baars was hij aanvankelijk geen voorstander van het verbieden van vuurwerk. "Gezien de toename van de vernielingen in Nederland en de overlast en geweldsincidenten naar hulpverleners kantelt ook bij het standpunt naar een nationaal verbod op consumentenvuurwerk. Het moet wel een nationaal verbod zijn en niet alleen voor het gebruik maar ook de verkoop.

De eerste resultaten van de nieuwe manier van vergaderen door de gemeenteraad noemt Baars bemoedigend. "Het komt ook de besluitvorming ten goede." Het college van burgemeester en wethouders is in 2019 gestart met het bezoeken van wijken. Dat levert, naar de mening van Ermelo's eerste burger goede informatie op en draagt bij aan snellere oplossingen voor zaken die spelen in de buurt of de wijk.

In zijn toespraak haalde Baars ook aan dat de raad verder is gegaan met het bevragen van inwoners over onderwerpen waar nieuw beleid voor gemaakt gaat worden. Op deze manier is de nieuwe groenvisie al tot stand gekomen en wordt op korte termijn een nieuwe woonvisie gepresenteerd. Voor een nieuwe mobiliteitsvisie zijn de eerste stappen gezet. Hij vindt het prijzenswaardig dat veel inwoners hieraan hebben meegewerkt.

Baars zegt onder de indruk te zijn geweest van de inzet van vele vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat maatschappelijke organisaties hun werk kunnen doen, In het bijzonder noemde hij de inzet van ondernemers en vrijwilligers bij de schaatsbaan.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie konden bezoekers stemmen op ingezonden foto's met de gemeente Ermelo als onderwerp. Er werden tientallen foto's ingestuurd waarbij de foto van Staverden van Margo Bogers als winnaar werd gekozen. Beroepsfotografen waren uitgesloten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden