Foto: Pixabay

Eerste balans jaarwisseling: Nu 'slechts' 2000 euro schade

Er zijn in de periode rond de jaarwisseling achttien klachten binnen gekomen over vuurwerkoverlast in Ermelo. Bij de gemeente ging het om zes klachten. Volgens burgemeester André Baars is niet duidelijk of een deel van de klachten elkaar overlapt.

Wijnand Kooijmans

Ermelo - In antwoord op vragen van Jet Weigand-Timmer (ChristenUnie) zegt Baars dat de schade weliswaar nog niet volledig is berekend maar dat deze vele malen lager is dan het verleden. Wat bekend is gaat het om een bedrag van tweeduizend euro, de ambtelijke uren meegerekend. Het gaat vooral om schade aan prullenbakken en verkeersborden. Bij de politie zijn geen meldingen binnen gekomen van vuurwerkslachtoffers.

Bij de handhaving zetten politie en boa's in op overlast welke is gericht op bijvoorbeeld een gezin, tuin of gebouw. Wanneer jongeren of ouderen worden betrapt bij het afsteken van vuurwerk wordt gewaarschuwd. Er zijn geen boetes uitgedeeld. In de meeste gevallen zijn de daders echter al gevlogen wanneer politie of boa's arriveren na een melding.

De overlast van vuurwerk op zich wordt niet geëvalueerd, wel vindt een evaluatie plaats van het totale verloop van de jaarwisseling. Bij de gemeente is één verzoek binnen gekomen om een vuurwerkvrije zone. Omdat het ging om de ijsbaan op 't Weitje en niet om een straat is dit verzoek, zo geeft Baars aan, afgewezen.

Hij wil ook niet op voorhand vuurwerkvrije zones aanwijzen. Dat gebeurt alleen als er een breed gedragen verzoek binnenkomt van een straat. Waarbij hij wel vooraf aangeeft dat de handhaving hiervan in de praktijk niet te doen is. "Dan moet je op iedere hoek van de straat een agent of een boa neerzetten en daarvoor hebben we niet de capaciteit."

Volgens Weigand-Timmer wordt de roep om handhaving vanuit de samenleving steeds luider als het gaat om de ellende en overlast welke het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt. Baars twijfelt of deze roep in Ermelo wel zo luid is. Deze mening baseert hij op het relatief geringe aantal klachten dat is binnen gekomen. "Al is ieder klacht er één te veel."

Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) geeft aan dat de raad nog alle mogelijkheid heeft met elkaar en het college van burgemeester en wethouders in gesprek te gaan om te spreken over een eventueel vuurwerkverbod indien daaraan behoefte bestaat.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden