De winnaars van de Linnaeus-onderscheiding met gezin.
De winnaars van de Linnaeus-onderscheiding met gezin. (Foto: Wijnand Kooijmans)

Linnaeuspenning voor bedrijf AIC

Het bedrijf AIC (Aannemers Inkoop Centrale) uit Harderwijk is winnaar geworden van de Linnaeusonderscheiding. De prijs werd aan Iris en Job van der Sterre uitgereikt tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Economic Board Noord-Veluwe, de bedrijvenkringen Harderwijk en Ermelo en VNO-NCW. Het is voor de 22ste keer dat de prijs is uitgereikt.

Wijnand Kooijmans

Ermelo - Voorzitter Dick van Hemmen, oud-burgemeester van Nunspeet, van de jury prees de soberheid, degelijkheid en bescheidenheid van beiden. Het bedrijf bestaat inmiddels 65 jaar en mocht juist vorig jaar een nieuw pand in gebruik nemen. Daarbij werd ook een scholingsfonds voor kinderen in het leven geroepen voor medewerkers van het bedrijf. Binnenkort wordt een fitnessruimte voor de medewerkers in gebruik genomen. Het bedrijf wekt verder zelf de benodigde energie op. Top-ambassadeurs voor de Noord-Veluwe, zo gaf Van Hemmen aan.

Gelders gedeputeerde Jan Markink geeft aan dat de provincie bezig is met de problematiek rond het dichtslibben van rijksweg A28. Maar ook stikstof en PFAS. Gestart wordt met het uitrollen van de aanpak van deze problematiek. "Het gaat ons lukken", aldus Markink. Hij geeft aan dat de provincie op alle terreinen open staat voor ideeën uit de samenleving.

De aandacht voor onderwijs en ondernemen staat hoog in het vaandel van de provincie. Volgens Markink is het zaak jongeren al in het basisonderwijs met techniek in aanraking te laten komen. Dan is de kans het grootst dat in het middelbaar onderwijs voor een techniekrichting wordt gekozen. Het krijgen van voldoende gekwalificeerd personeel ziet hij in alle sectoren als een belangrijke bron van zorg.

Naar samenwerking op de Noord Veluwe is men, zo vindt de gedeputeerde, nog wel zoekende. Terwijl dat wel hoognodig is. Hij riep op tot het opstellen van een duidelijke gebiedsagenda en daarin één geluid te laten horen. "Anders ben je weg", zo waarschuwde hij.

Jolanda Contee-Paulus, voorzitter van de bedrijvenkring Ermelo, wees op het tekort aan goed opgeleid personeel. Het ontbreken hiervan kost het bedrijfsleven, zo geeft ze aan, miljoenen. Dat leidt tot faillissementen of tot vertrek van bedrijven. Voor het eerst sinds 2013 zijn er in 2019 weer meer bedrijven failliet gegaan na een daling van enkele jaren.

De gemeente Ermelo riep ze op een beleid te ontwikkelen dat er voor zorg draagt dat Ermelo tot de top-vijf van de MKB-gemeenten gaat behoren. Ook moeten er betaalbare woningen worden gebouwd voor het personeel van bedrijven en moet er een tankstation voor waterstof komen. De gemeente is zich, volgens haar, niet altijd bewust welke impact gemeentelijke besluiten hebben voor bedrijven.

Regionaal vindt ze dat er aandacht moet zijn voor een betere doorstroming van het verkeer op de A28 en de gevolgen van de brexit. De gemeente Harderwijk wordt door haar opgeroepen regionaal mee te gaan denken. Daaraan heeft het in 2019, volgens Contee-Paulus, ontbroken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden