Werk aan de winkel als het gaat om woningbouw voor Laurens Klappe.
Werk aan de winkel als het gaat om woningbouw voor Laurens Klappe. (Foto: Gemeente Ermelo)

Minder woningen dan verwacht

Er is minder gebouwd in de gemeente Ermelo dan verwacht en gehoopt. En, volgens wethouder Laurens Klappe, ook niet altijd de goede woningen. Te veel duurdere en te weinig appartementen en goedkope woningen.

Wijnand Kooijmans

Ermelo - Een veelheid aan procedures is één van de grootste oorzaken. Klappe hoeft alleen maar de plannen voor het Postlaantje en de Kerklaan aan te halen. Voor hier recent de eerste schop de grond in kon zijn er tien jaar verstreken aan procedures.

Een andere reden is dat Ermelo in het verleden er voor heeft gekozen niet zelf een actieve grondpolitiek te voeren. Daardoor was men voor de woningbouw afhankelijk van projectontwikkelaars.

Lijstje

Het is nu, zo zegt de wethouder, tijd om stappen te gaan zetten. In de huidige zittingsperiode van het college van burgemeester en wethouders is het streven 240 betaalbare woningen te bouwen. Klappe heeft een lijstje op zak om af te turven hoe ver men nu is. De teller staat op 116 goedkope woningen welke zijn gebouwd.

Opgave

"Ik lift mee op de plannen die mijn voorganger in gang heeft gezet. Zoals de plannen waaraan ik nu werk uitgevoerd zullen worden door mijn opvolger. Het wordt nog een hele opgave alle doelen te halen." Kondigt Klappe daarmee zijn vertrek aan? "Het Postlaantje heeft tien jaar geduurd, ik denk niet dat ik nog tien jaar wethouder ben. Ondanks dat ik mijn werk met veel plezier doe. Een partij als Progressief Ermelo, de tweede partij wat betreft grote, is denk ik wel verplicht te kijken naar een andere kandidaat wanneer ik hier twaalf jaar zit."

Door de gemeente is grond gekocht aan de Beemdweg. "We willen nu zelf stappen zetten en niet wachten tot iemand met een plan komt. Er is hier ruimte voor de bouw van woningen voor zo'n twintig jongeren. Het is een druppel op de gloeiende plaat maar je hoopt dat het begint te druppelen en dan een stroompje wordt."

Gekeken wordt naar mogelijkheden voor woningbouw in de Boskamer. Maar hier speelt mee dat het ligt nabij de drukke Kolbaanweg, spoorlijn en industrieterrein. "Dan moet je goed kijken wat er aan regels is, waar je rekening mee moet houden als je kansen ziet de grond te kopen."

Bezwaren

Er ligt een plan voor de bouw van woningen op de hoek van de Dr. Scheurerlaan. "Er liggen de nodige bezwaren tegen deze locatie maar je kunt hier wel goedkope woningen realiseren. ''We zeggen nu sneller 'ja' tegen een plan waar we eerder 'nee' tegen zouden hebben gezegd. Het is ook de vraag of bezwaarmakers recht van spreken hebben."

Uwoon wil woningen aan de Gelreweg afbreken en vervangen door een groter aantal nieuwbouwwoningen. Tot woede van veel bewoners. Wethouder Klappe: "Het is een nog niet uitgewerkt plan. Ik denk dat er te weinig rekening is gehouden met de emoties van de bewoners. Het zijn oude woningen waarmee iets moet gebeuren. Dan moet je kijken wat renoveren kost en wat de meerwaarde is wanneer je de woningen sloopt en nieuwbouw pleegt. Mensen zijn nu in onzekerheid. We gaan zeker in gesprek met Uwoon en de bewoners. Het plan is van Uwoon maar het gaat om inwoners van de gemeente Ermelo waarvoor wij een verantwoordelijkheid hebben. Daar moeten we voorzichtig mee omgaan."

Ermelo-West

Klappe zegt dat er binnen de bebouwde kom nog wel mogelijkheden zijn voor de bouw van nieuwe woningen. "Maar op den duur zul je naar buiten moeten. Dan moet je denken aan Ermelo-West. Landgoed Veldwijk biedt voor de komende zeven jaar wel ruimte. Maar je vooruit kijken. Niet wachten tot zwembad Calluna wordt gesloopt maar nu al kijken welke mogelijkheden je daar hebt. Bij verdichting kun je hier al snel ook zo'n honderd woningen bouwen. En zo zijn meer plekken te noemen waar in de toekomst nog woningbouw mogelijk is."

"We moeten zorgen voor woningen voor mensen met een laag inkomen. Hbo'ers trekken weg en komen misschien eens terug. Wij moeten bouwen voor mbo'ers. Mensen die met hun handen werken en aan het begin van hun carrière staan en nog weinig inkomen hebben. Die moeten we hier een plek geven."

Regeltjes

Betrokkenheid bij de samenleving was voor wethouder Laurens Klappe destijds de voornaamste reden de politiek in te gaan. Hij heeft gewerkt in het sociaal domein en is ook als wethouder een tijd hiervoor verantwoordelijk geweest.

In de nieuwe coalitie met VVD, SGP en BurgerBelangen Ermelo is hem ruimtelijke ordening toebedeeld. Een lastige opgave gezien alle regeltjes en wetgeving waarmee moet worden geworsteld.

Als wethouder wil Klappe het beste bereiken voor de inwoners van Ermelo. Politiek komen dingen samen. Dat mensen een goed inkomen hebben, goede zorg en goed kunnen wonen. ''Ik ben al vanaf mijn achttiende lid van een politieke partij, de voorlopers van GroenLinks en de PvdA. Lokaal nu Progressief Ermelo."

De politieke betrokkenheid komt overigens voort uit zijn weigering dienst te nemen in het leger. Daarvoor kreeg hij anderhalf jaar celstraf voor de kiezen. Als wethouder mocht hij recent nog diploma's uitreiken bij datzelfde leger.

Politiek vindt hij het van belang rechtstreeks invloed te kunnen uitoefenen. ''Lokaal heb je dan het voordeel direct over zaken te worden aangesproken en dan is de politiek een mooie plek om daar ook iets mee te doen. Maar als je een hekel hebt aan vergaderen moet je dit niet doen."

Dat heeft wethouder Laurens Klappe duidelijk niet, hij geniet van de politiek en van de discussie met de leden van de gemeenteraad.

Meer berichten