Meerinzicht ligt verder onder vuur

Meerinzicht, het samenwerkingsverband van de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde ligt onder vuur. Voor Harderwijker Wouter Molendijk is de maat helemaal vol. Hij is naar de Nationale Ombudsman gestapt omdat hij vindt dat Meerinzicht onterecht uitkeringen heeft stopgezet en de uitgekeerde bedragen heeft teruggevorderd.

ERMELO - Molendijk wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de rechtmatigheid van de sinds 2015 stopgezette bijstandsuitkeringen, het terugvorderen van gelden en de eventueel opgelegde boetes aan mensen met een uitkering. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Zeewolde zich aangesloten bij de wens van Molendijk dat er een onderzoek komt.

In de gemeenteraad van Ermelo werd eerder al kritiek geleverd op de steeds maar groeiende kosten die Meerinzicht met zich meebrengt. Het gaat om een bedrag van boven de 35 miljoen dat vooral opgaat aan personeelskosten. Het samenwerkingsverband is opgericht met het doel kosten te besparen.

Kritiek vanuit Ermelo is er ook dat twee jaar geleden geld beschikbaar is gesteld aan Meerinzicht voor onderzoek naar dossiers van openstaande schulden die inwoners terug moeten betalen. Dat geldt is echter besteed voor andere doeleinden. Dat maakt dat Ermelo nog eens 54.000 euro moet investeren om de werkzaamheden alsnog te laten uitvoeren.

Door de drie gemeenten samen gaat het om het terugvorderen van enkele miljoenen euro's. Voor Ermelo gaat het om een maximum bedrag van 724.161 euro waarvan, naar verwachting, 300.000 euro alsnog kan worden teruggevorderd. In Harderwijk gaat het om ruim 1,6 miljoen euro. Deze gemeente moet 85.665 euro aan het onderzoek van de oude dossiers bijdragen. Door personeelsgebrek binnen de eigen organisatie moeten hierdoor extra krachten worden ingehuurd.

Voor Molendijk is de kritiek op Meerinzicht begonnen op het moment dat hij ontdekte dat Meerinzicht ten onrechte een een bijstandsuitkering van een kennis van hem introk. Met daarnaast een boete van 1.200 euro en een terugvordering van 7.500 euro. Toen de Harderwijker zich verder in de zaak verdiepte ontdekte hij, naar zijn mening, dat tientallen inwoners van de drie gemeenten de dupe zijn geworden van het laakbaar handelen van het samenwerkingsverband. Het leidde er toe dat door hem zestien klachten werden ingediend. Twee hiervan werden gegrond verklaard. De overige zestien zijn, ruim acht maand na het indienen, nog steeds niet behandeld.

Waar Ermelo instemt met het onderzoek naar de mogelijkheden gelden terug te vorderen vinden meerdere fracties in de raad van Zeewolde het discutabel om na vijf jaar mensen te confronteren met een eis gelden alsnog terug te betalen. De vrees is dat het de samenleving uiteindelijk meer kost dan het oplevert.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden