Peuterspeelzaal mag gebruik blijven maken van scoutingsterrein.
Peuterspeelzaal mag gebruik blijven maken van scoutingsterrein. (Foto: Wijnand Kooijmans)

Peuterspeelzaal wordt alsnog legaal

De peuterspeelzaal in het scoutingsgebouw aan de Watervalweg in Ermelo kan hier blijven zitten. De raad is bereid de hiervoor benodigde verklaring van geen bezwaar af te geven.

Wijnand Kooijmans

Ermelo - Het gebouw is direct na de zomer van 2018 in gebruik genomen. In december van dat jaar constateerde een toezichthouder van de gemeente dat hiervoor de benodigde vergunning ontbrak. Het stichtingsbestuur besloot alsnog de benodigde verklaring van geen bedenkingen aan te vragen. Omdat de stukken aanvankelijk niet compleet waren kon nu pas een jaar later de benodigde medewerking van de raad worden gevraagd.

Volgens wethouder Laurens Klappe is er geen sprake geweest van opzet. Men had het idee dat het mocht omdat er toch al vaak kinderen verblijven in het gebouw en daar soms ook overnachten. Daarmee dacht men legaal te handelen. Maar er zijn wat betreft het gebruik door scouting en een peuterspeelzaal toch net wat andere eisen.

Binnen scouting bestaan wel plannen voor nieuwbouw maar deze komen in een later stadium aan de orde. Bij het alsnog medewerking verlenen speelt onder meer een rol dat de GGD goedkeuring hecht aan het gebruik van het gebouw. "En die controleren streng", aldus Klappe. Het gebouw voldoet aan alle eisen, zo uit de uitkomst van het onderzoek. Ook de brandweer gaat akkoord met het gebruik.

Daphne Visser (CDA) heeft in principe geen redenen tegen de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen te zijn. Maar signaleert wel dat er geen hekwerk rond het terrein is geplaatst dat grenst aan een weg waar 60 kilometer per uur mag worden gereden. Er is alleen een ketting maar voorkom je dat kinderen daar niet onder door gaan. "Als moeder vind ik niet dat ik daarvoor de verantwoording op mij zou kunnen nemen."

Ook de afzetting tussen het terrein en het fietspad laat in haar ogen wel te wensen over. Het college van burgemeester en wethouders is bereid met de stichting het gesprek aan te gaan over een hekwerk. Maar weet niet of dit verplicht kan worden gesteld. Visser zegt dat de eisen wat betreft veiligheid over het algemeen streng zijn. Soms moeten eerst de eikeltjes uit de zandbak worden verwijderd voor kinderen er mogen spelen.

Wethouder Klappe wijst er op dat ouders kunnen kiezen uit meerdere vormen van peuterspeelzalen. Waar de één kiest voor een beschermde omgeving kiest de ander voor een bosrijke omgeving waar je kunt vallen en struikelen. Dit met als doel kinderen weerbaarder te maken. "Wij vertrouwen erop dat het veilig is wanneer de GGD toestemming geeft."

Monique van den Broek (VVD) spreekt van een mooie locatie maar mist eveneens het hekwerk. Ook vindt ze dat de gemeente wel vaak achteraf wordt gevraagd een verklaring van geen bedenking af te geven. Volgens Klappe heeft de gemeente de locatie van de scouting in dit geval zelf aangedragen om een verhuizing uit De Dialoog mogelijk te maken.

Meer berichten