Afspraken zijn geschonden bij realisering De Verbinding. (foto: Wijnand Kooijmans)
Afspraken zijn geschonden bij realisering De Verbinding. (foto: Wijnand Kooijmans) (Foto: Wijnand Kooijmans)

Afspraken niet nagekomen bij realisering De Verbinding

De realisering van De Verbinding in Ermelo is niet in alle opzichten vlekkeloos verlopen. Dat blijkt uit visie van het Ermelose college van burgemeester en wethouders over de afronding van het project.

Wijnand Kooijmans

ERMELO - Door de gemeente is bijvoorbeeld niet akkoord gegaan met de oplevering van de eerste fase, eerder in 2019. De strook grond is slecht aangeplant en onderhouden, waardoor de aanwezige beplanting en bomen veelal zijn afgestorven, dan wel niet levensvatbaar zijn. Om deze strook openbaar gebied in beheer te nemen vindt het college een volledig herstel nodig. Vastgoedontwikkelaar MVAP werkt dit plan uit, samen met het bedrijf Loohorst.

Met de ontwikkelaar zijn ook afspraken gemaakt over het openbaar toegankelijk houden van de parkeerplaats in de tweede fase van het plan. Dit in ruil voor het gemeentelijk beheer van het terrein. Maar MVAP is vergeten deze afspraak door te geven aan de koper van de parkeerplaats Wijon. De gemeente heeft inmiddels met dit laatste bedrijf afgesproken dat de parkeerplaats in de derde fase van het plan onder dezelfde voorwaarden kan worden beheerd. Voorwaarde is dat ook deze plaatsen openbaar toegankelijk blijven.

Bij de inrichting van de derde fase heeft de vastgoedontwikkelaar de gemeente geconfronteerd met vermeend meerwerk door late wijzigingen in het ontwerp en aanpassingen in het gebruik van materialen. Zo zijn andere stenen gebruikt en is de trap uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardig natuursteen. Ook zijn aanvullende waterhuishoudkundige voorzieningen aangebracht om toekomstige overlast zo veel mogelijk te voorkomen en zijn ondergrondse containers geplaatst. Door de gemeente zijn uitvoerige gesprekken gevoerd over deze werkzaamheden en de gevolgen. De gemeente stelde zich op het standpunt dat 33.000 euro voor vergoeding in aanmerking komt waar MVAP voet bij stuk hield bij een vergoeding van rond de 60.000 euro. Teneinde de discussie te beslechten is door de ontwikkelaar voorgesteld het verschil te delen. Dat betekent dat de gemeente uiteindelijk 46.000 euro extra vergoed. Het college stemt daarmee in.

Een aantal verplichtingen welke MVAP moet nakomen staan nog open. De belangrijkste is de verslaglegging over de door de gemeente verstrekte subsidie van 2.245.000 euro. Voorwaarde bij deze subsidie is dat de ontwikkelaar alleen in het tekort mag worden gecompenseerd en niet in winst of risico. Een accountantsverklaring moet duidelijkheid scheppen over het juiste bedrag.

De gemeente heeft op dit moment nog 566.000 euro in depot. Dit bedrag wordt uitgekeerd zodra het openbaar gebied wordt opgeleverd aan de gemeente. De gemeente houdt echter 100.000 euro in eigen kas totdat de accountant heeft verklaard dat er geen sprake is van overcompensatie door de verstrekte subsidies.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden