De algemene huurdersvergadering van de huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad Ermelo. (foto: Thérèse Stienstra)
De algemene huurdersvergadering van de huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad Ermelo. (foto: Thérèse Stienstra) (Foto: )

Slaagkans geschikte woning voor jongeren is klein

door Hans Beek

Vorige week vond in het restaurant Bon Appetit van Proson de algemene huurdersvergadering plaats van de huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad Ermelo waarbij ongeveer 75 mensen aanwezig waren.

Ermelo - Na de opening door voorzitter Tijmen Kroon nam Iris Uittien, manager van Uwoon Ermelo het woord waarin zij inging op de nieuwbouwprojecten als de Driesprong, Kerklaan/Postlaantje, Hamburgerweg en de nog op stapel staande toekomstige projecten. Zij gaf toe, dat de slaagkans van jongeren om aan een geschikte woning te komen erg klein was en de inschrijftijd lang, maar dat Ermelo nog gunstig afsteekt bij de overige gemeenten.
Op termijn is er behoefte aan 800 nieuwe woningen in Ermelo, maar er zouden ook woningen in de achtertuin van de ouders of anderen gebouwd kunnen worden of andere creatieve oplossingen gezocht kunnen worden. Mogelijkheden zijn Calluna, Veldwijk maar ook woningen delen tot winkels een woonbestemming geven.

Voor wat betreft de wijk van de toekomst moeten er 300 duurzame woningen komen. Dit kan alleen als dit in samenwerking met de gemeente gaat. Voor de renovatie van de woningen stuit men op de flora- en faunawet daar er in deze oude woningen veel vleermuizen en ander gevogelte huist. Men is hier gebonden aan de regelgeving van de Provincie. Wel worden her en der nestkastjes opgehangen om ze naar buiten te lokken. Het onderhoud van de woningen in Ermelo West is mede afhankelijk van het budget en de te verkrijgen subsidies. Aan het zogenaamde scheefwonen is momenteel weinig of niets te doen. Ouderen willen wel naar een kleinere woning, maar geschikte woningen voor deze doelgroep liggen niet voor het oprapen.

Na de pauze kwam Jander de Blauw van het CDJA Ermelo aan het woord over de jongerenhuisvesting. Hij schetste de benaderde positie waarin jongeren vaak verkeren en de lange inschrijftijden. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Meer berichten