Verbinden en ontmoeten; Open Kerken Ermelo 3 november.

Verbinding en ontmoeting dat is wat Open Kerken Ermelo beoogt. Tussen kerken en geloofsgemeenschappen in Ermelo onderling en tussen de kerk en mensen die ergens misschien nog een lijntje hebben met geloof, met God.

Sinds 2016 zijn inmiddels 17 verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Ermelo betrokken bij de jaarlijkse eerste zondag in november waarop mensen nadrukkelijk uitgenodigd worden

JIJ! Bent welkom in de kerk. Misschien heeft u de spandoeken al zien hangen. Open Kerken Ermelo kijkt naar wat verbindt en niet naar wat verdeelt; we hebben allemaal dezelfde basis: ons geloof in God en zijn zoon Jezus Christus. God is op zoek naar ons mensen. Misschien heb je de kerk jaren geleden de rug toegekeerd, misschien ben je teleurgesteld geraakt in de mensen binnen de kerk, misschien ben je gekwetst.

Wij nodigen je uit om op zondag 3 november (weer) eens naar de kerk te gaan. De werkelijke kerk bestaat niet uit stenen maar uit mensen, vorm gegeven in het logo van Open Kerken Ermelo, gewone mensen met al hun fouten. Mensen met een uitgestoken hand, kom erbij. Mensen die betrokken wil zijn in de buurt, die hulp willen bieden aan vluchtelingen, actief zijn bij de voedselbank en initiatieven opzetten tegen eenzaamheid.

Voor het eerst zijn er in Nederland meer mensen die zeggen dat ze niet geloven en toch zijn er in deze tijd zoveel mensen op zoek, naar zingeving, naar de zin van het leven. Wie geen goede antwoorden weet te vinden op de zingevingvragen, heeft vervolgens moeite om levensbepalende keuzes te maken. In gesprek gaan, op zoek, kom erbij en doe mee.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden