Armoede en voedsel: de voedselbank helpt

In deze week is het zowel Wereldvoedseldag (16 oktober) als Wereldarmoededag (17 oktober). Deze thema’s raken de kern van het werk van de voedselbanken. Daarom is het deze week ook de Week van de Voedselbanken. Het doel van de voedselbank is immers het inzamelen van voedsel dat anders verspild zou worden en dit uitdelen aan mensen die dat heel hard nodig hebben.

Wereldvoedseldag is in het leven geroepen om stil te staan bij belangrijke thema’s als honger en voedselzekerheid. Op Wereldarmoededag staan we stil bij het feit dat bijna 1 miljoen mensen in Nederland dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden. Voor deze mensen staat de voedselbank klaar.

Nog niet iedereen die voldoet aan de toelatingsnormen weet de weg naar de voedselbank te vinden. Onbekendheid, schaamte en laaggeletterdheid zijn enkele oorzaken daarvan. Statistieken leren dat 5 % van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Voor ons werkgebied (Harderwijk, Ermelo en Putten) betekent dit, dat circa 5.000 personen tot de doelgroep van de voedselbank behoren. Momenteel heeft de voedselbank ruim 500 cliënten (circa 200 adressen). Dit is bij benadering slechts 10 % van alle mensen die voor een hulppakket in aanmerking komen.

De Week van de Voedselbanken is erop gericht het probleem bespreekbaar te krijgen. Je hoeft je niet te schamen om naar de voedselbank te gaan! Praat erover als er financiële zorgen zijn. Vraag eens na bij vrienden of familie of ze ook financiële zorgen hebben. En kijk ook eens op de website ‘hoewerktdevoedselbank.nl’. Daar brengt men op heldere en eenvoudige wijze het werk van de voedselbanken in beeld.

Wanneer u denkt dat u in aanmerking komt voor ondersteuning door de voedselbank, dan kunt u dit melden via 06- 43 93 09 24 of via clienten@VoedselbankHarderwijk.nl. Meer informatie vindt u op de www.voedselbankharderwijk.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden