De vakgroep l.o. is in haar nopjes met de nieuwe gymzaal
De vakgroep l.o. is in haar nopjes met de nieuwe gymzaal (Foto: Rein Tanis)

Nieuwe gymzaal voor Groevenbeek

Bij de start van het nieuwe schooljaar kan Groevenbeek beschikken over een nieuwe extra gymzaal. Maandag 2 september vond de oplevering plaats. De collega's van de vakgroep LO zijn super blij met deze prachtige sportaccommodatie. Ze konden het dan ook niet laten om even met elkaar in de toestellen te klimmen.

Er is op Groevenbeek de laatste jaren steeds meer behoefte aan sportaccommodatie. De leerlingen kunnen sport als extra keuzevak kiezen. In de bovenbouw van het havo kunnen de leerlingen het examenvak ‘bewegen, sport en maatschappij’ opnemen in hun pakket en in het vmbo kunnen de leerlingen kiezen voor het examenvak LO-2. Met al deze extra sporturen is een nieuwe gymzaal zeer welkom.

Dankzij een goede samenwerking tussen adviesbureau ICS, architectenbureau BDG en Prins Bouw installatiebedrijf Van Dorp is de bouw keurig volgens planning verlopen en binnen het beschikbare budget gebleven.

Meer berichten