Bedankbericht Collecte 2019 Woord en Daad Comité Ermelo

Stichting Woord en Daad - Comité Ermelo - Collecte 2019

Van 1 juli tot en met 6 juli jl. is in de Gemeente Ermelo door Woord en Daad gecollecteerd voor het "Water- en sanitatieproject" in Bangladesh. Deze collecte heeft, inclusief de machtigingen, het prachtige bedrag van € 6.600,00 opgebracht! Comité Ermelo is hier zeer dankbaar voor en bedankt de inwoners van Ermelo, en dus ook u, hartelijk voor de grote betrokkenheid. Ook de collectanten worden weer hartelijk bedankt voor hun jaarlijks terugkerende inzet.

Al meer dan 35 jaar steunen wij als leden van Comité Ermelo het werk van Woord en Daad in ontwikkelingslanden. Op deze wijze willen wij ons inzetten voor onze arme medemens. Met de leden van ons Comité zetten wij ons door middel van allerlei activiteiten in voor het werk van Woord en Daad. Op ons Comité-adres Willem de Zwijgerlaan 7 te Ermelo, M: 06-45667822, kunt u Woord en Daad-postzegels nr. 1, Woord en Daad-koffie (bonen en snelfilter) kopen. Op dit adres kunt u tevens uw postzegels, spaarzegels en oude ansichtkaarten inleveren.

Diverse (wens)kaarten zijn verkrijgbaar op het Comité-adres:

Mevrouw (Brigitta) Klaassen

Willem de Zwijgerlaan 7, Ermelo

Als u haar wilt bezoeken om kaarten uit te kiezen, dan gaarne vooraf een telefoontje: M: 06-10381970.

Verder organiseren we o.a. muziek- en zangavonden, huis-aan-huis collectes en zijn we aanwezig op diverse markten.

Alleen met uw hulp kunnen wij ons werk voortzetten. Koop onze producten, bezoek onze activiteiten, help mee met collecteren en/of word lid van ons comité! Opgave of vragen om inlichtingen: M: 06-45667822 of 06-10381970.

Meer berichten