Initiatiefnemers Otto Büttner (webdesigner) links en veteraan Lex Schuijl rechts.
Initiatiefnemers Otto Büttner (webdesigner) links en veteraan Lex Schuijl rechts. (Foto: Yvonne Schuijl)

Oproep aan veteranen jong en oud!

Er is een website waar veteranen hun ervaringen, opgedaan tijdens (vredes-)missies wereldwijd, voor hun nageslacht kunnen laten optekenen..

ERMELO - Niet alle veteranen in onze regio zijn op de hoogte dat er een mogelijkheid bestaat, hun ervaring en belevenissen tijdens hun uitzending, op een website kunnen worden geplaatst.

Veteranendag

De Nationale en Regionale Veteranendag in respectievelijk Den Haag (zaterdag 29 juni) en voor de Noordwest Veluwe in Putten (zaterdag 22 juni) komen er weer aan.

Het is jaarlijks de gelegenheid om hen weer even in het zonnetje te zetten en onze waardering voor hen te laten blijken.

Initiatief

Een tijd geleden is er een website speciaal voor veteranenverhalen geopend waardoor de nazaten kunnen lezen wat hun vader, moeder, opa of oma hebben meegemaakt. Dit is gedaan omdat juist zij graag willen weten wat hen is overkomen.

Initiatiefnemer Otto Büttner (webdesigner) heeft met veteraan Lex Schuijl uitgezonden naar Bosnië (1995) en Macedonië (2002) verhalen over veteranen opgetekend..

hiertoe deze website ingericht. Daarnaast heeft ook auteur Theo Bakker (tevens oud-stadsdichter van Harderwijk) zijn medewerking verleend aan deze website. Zijn eerder opgetekende veteranen verhalen zijn ook op deze website opgenomen.

Optekenen

Verschillende keren is het voorgekomen dat veteranen, met een andere missie dan voormalig Nederlands-Indië, de initiatiefnemers vroegen waarom zij hun verhaal niet kwijt kunnen. Ook van de zijde van familieleden, vrienden en kennissen is er behoefte om deze verhalen te kunnen lezen om deze beter te kunnen begrijpen.

Welnu, hier is die mogelijkheid geschapen om ook hun verhalen voor het nageslacht te bewaren. Voor het optekenen van hun verhalen moet gezien de leeftijd van sommige veteranen, niet te lang mee gewacht worden.

Er is helaas één beperking: Het betreft met name de veteranen woonachtig in de regio Noordwest Veluwe en Flevoland

Website

Deze website bevat verhalen en belevenissen van zowel veteranen uit de Tweede Wereldoorlog onder oorlogsomstandigheden, alsmede van veteranen die bijgedragen hebben aan missies in het kader van Vredesoperaties bij de handhaving van vrede en veiligheid op vele plaatsen in de wereld.

De tot nu toe geplaatste verhalen betreffen missies in Afghanistan, Bosnië, Macedonië, Kroatië, Indonesië, Nieuw-Guinea, Korea, Libanon en Ukraine.

‘Jonge’ veteranen

Daarbij behoren ook zeker de ‘jonge’ veteranen die nog in militaire dienst actief zijn, mannen en vrouwen die zich, ver van huis, hebben ingezet of (opnieuw) worden ingezet voor de vrede en veiligheid. Ook op dit moment nemen Nederlandse militairen deel aan diverse missies wereldwijd. in. Ze werken aan de wederopbouw of ontwikkeling van landen waar gewelddadigheden zijn of waren. Deze jonge militairen zijn de veteranen van de toekomst, verdienen ook het respect en de waardering voor al hun inspanningen voor het vaderland. Ook zij kunnen hun verhalen plaatsen op website: http://www.veteranennw-veluwe.nl/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden