Lijden in veelvoud

Op woensdag 20 maart organiseert 'Samen verder', de samenwerking tussen het Leerhuis Ermelo en de commissie Vorming en Toerusting, een avond over dit thema in de Hoeve, Oude Kerk, Kerkplein 1 te Ermelo met dominee P.A. Verbaan van de Oude Kerk te Ermelo en de lokale huisarts drs. R.Holtrop.

Voor wie erop let: in de veertigdagentijd valt het woord ‘lijden’ in de kerk geregeld. Hoeveel varianten van lijden zijn er niet zichtbaar, in de zorg - mensen die fysiek of psychisch lijden -, maar ook in de samenleving, getraumatiseerde vluchtelingen en mensen met een psychische stoornis. Hoe gaan wij daarmee om? Wat is lijden eigenlijk? Hoe kan hier het gesprek met een arts helpen? En hoe kan de verkondiging van Christus' lijden en Opstanding ons hier helpen? Naast vele verwoordingen zijn er ook in de klassieke en in de moderne kunst veel verbeeldingen van menselijk lijden. We gaan graag met u over dit thema in gesprek.

U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen. We beginnen om 20:00 uur .We vragen van u een bijdrage van 4 euro p.p., dat is inclusief koffie of thee.

We zouden het op prijs stellen als u zich van tevoren opgeeft. Zie hiervoor de websites:

www.leerhuisermelo.nl of www.vormingentoerusting.com

Meer berichten