Ode aan de synode

Het kan u bijna niet zijn ontgaan : de afgelopen maanden zijn talloze artikelen verschenen over de nationale Synode van Dordrecht die heeft plaatsgevonden in de jaren 1618-1619 , nu zo'n 400 jaar geleden. Tijdens deze synode is er niet alleen besloten de Bijbel opnieuw te vertalen, de zgn. Statenvertaling, ook werden destijds de Dordtse Leerregels opgesteld , een belijdenisgeschrift, één van de Drie Formulieren van Enigheid , die tot op de dag van heden erkend worden in de kerken die voortkomen uit de Reformatie. "Samen verder" , de samenwerking tussen het Leerhuis Ermelo en de commissie Vorming en Toerusting , schenkt hier ook aandacht aan: Op maandag 25 februari komt ds. Joz. A. de Koeijer , emeritus predikant te Ermelo , ons hier meer over vertellen onder de titel : De Dordtse Leerregels: Een leerstuk of een stuk leer? U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen in het Kerkelijk Centrum, Groeneweg 1, Ermelo. We beginnen om 20:00 uur .We vragen van u een bijdrage van 4 euro p.p., dat is inclusief koffie of thee. We zouden het op prijs stellen als u zich van tevoren opgeeft. Zie hiervoor de websites: www.leerhuisermelo.nl of www.vormingentoerusting.com

Meer berichten