Pleidooi tegen witte hekserij: Preken voor eigen parochie...?

In reactie op mijn betoog in het Ermelo’s Weekblad van 16 januari 2019 over de gevaren van witte hekserij laat Anton van de Cingel middels deze website weten geen behoefte te hebben aan de waarschuwing om ons niet in te laten met deze geestelijke wereld. Van de Cingel meent in mijn betoog niet meer dan een ‘preek voor eigen parochie’ te hebben gelezen, als zou ik slechts een bepaald groepje mensen hebben willen waarschuwen. Nogmaals wijs ik hem daarom graag op wat ik eerder schreef: ‘Je wilt, gedreven door de liefde voor je medemens, mensen maar wat graag behoeden voor de invloeden van witte hekserij.’ Naastenliefde beperkt zich immers niet enkel tot het omzien naar slechts een aantal mensen om ons heen. Integendeel! Een ‘preek voor eigen parochie’ om zo maar een paar mensen om je heen te behoeden voor de invloeden van witte en/of zwarte magie zou daarom veel te kort door de bocht zijn.
Gert-Harm Hoefakker, Ermelo

Meer berichten