Is religie de oorzaak van geweld?

Op woensdag 13 februari organiseert “Samen verder”, de samenwerking tussen het Leerhuis Ermelo en de commissie Vorming en Toerusting, een avond over dit thema in de Hoeve, Oude Kerk, Kerkplein 1 te Ermelo met dr. Sam Janse als inleider.

Gaan geloof en geweld niet vaak samen op? Volgens velen zijn religies de oorzaak van het geweld in de wereld. En zeg nou zelf: wie de Bijbel leest, komt vooral in het Oude Testament veel problematische teksten tegen. Hoe moeten we deze verstaan? We hebben Sam Janse uitgenodigd die in zijn boek over monotheïsme en geweld een aantal gewelddadige teksten uit de Bijbel aan de orde stelt. Hij erkent dat ze problematisch zijn, maar probeert ze vanuit hun historische context te begrijpen.
Dat de Bijbel uiteindelijk een weg naar de vrede wijst, is de spits van zijn boek. Daarnaast wordt in dit boek de discussie gevoerd met Paul Cliteur voor wie monotheïsme vooral een bron van geweld is. Op de achtergrond staat natuurlijk het recente religieuze geweld. Meestal komt dat uit de hoek van de islam, maar Janse vraagt zich af hoe het in zijn eigen christelijke traditie ligt.

Sam Janse is bijbelwetenschapper en publicist.

U bent van harte welkom deze bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, bij te wonen in De Hoeve, Oude Kerk, Kerkplein 1 in Ermelo.
Wilt u meedoen aan de voorbespreking met ds. P. Verbaan dan bent U op woensdagmorgen 6 februari om 10:00 uur welkom, eveneens in De Hoeve.
We vragen van u een bijdrage van 4 euro p.p., dat is inclusief koffie of thee.

We zouden het op prijs stellen als u zich van tevoren opgeeft. Zie hiervoor de websites:

www.leerhuisermelo.nl of www.vormingentoerusting.com

U kunt de lezing van Sam Janse ook bijwonen zonder de voorbereidende bijeenkomst.

Meer berichten