Twee vrouwen, twee tradities

Twee vrouwen, twee tradities

Op donderdag 7 februari 2019 organiseert “Samen verder”, de samenwerking tussen het Leerhuis Ermelo en de commissie Vorming en Toerusting , een avond over dit thema in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo, met als inleider prof. dr. M.Th. Frederiks.

Volgens sommigen bracht de boodschap van de Koran een verbetering in de positie van vrouwen, volgens anderen staat de islam symbool voor onderdrukking van de vrouw. Maar ook in het christendom is een feministische lezing van de bijbel geen luxe, want veel religieuze teksten zijn al dan niet bewust doortrokken van patriarchaal denken. Hoe kunnen we dat goed begrijpen?

Martha Frederiks neemt ons mee in de discussie over gelijkheid van mannen en vrouwen en hun verschillende rol. Ze doet dat door teksten te kiezen uit de vroege joods/christelijke en islamitische traditie die over Eva en over Maria/Maryam gaan, en die systematisch te vergelijken. Dat kan verrassende gezichtspunten opleveren!

Martha Frederiks is hoogleraar wereldchristendom aan de Universiteit Utrecht.

U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen . We beginnen om 20:00 uur .We vragen van u een bijdrage van 4 euro p.p., dat is inclusief koffie of thee.

We zouden het op prijs stellen als u zich van tevoren opgeeft. Zie hiervoor de websites:

www.leerhuisermelo.nl of www.vormingentoerusting.com

Meer berichten