Christus in de psalmen

De betekenis van de Psalmen voor Bonhoeffer in de tijd van samenzwering en verzet Op donderdag 31 januari organiseert "Samen verder", de samenwerking tussen het Leerhuis Ermelo en de commissie Vorming en Toerusting , een avond over dit thema met prof. dr. G.C. den Hertog als inleider. Dietrich Bonhoeffer geniet grote bekendheid als Duits predikant die deelgenomen heeft aan het verzet tegen Hitler en tegen het eind van de oorlog is veroordeeld en opgehangen in het concentratiekamp Flossenbürg. Wie iets meer van hem weet, zal hem ook kennen als schrijver van het boek Navolging en uit de bundels brieven die hij vanuit de gevangenis aan zijn vriend Eberhard Bethge en aan zijn verloofde Maria von Wedemeyer heeft geschreven. Minder bekend is waarschijnlijk de betekenis die de Psalmen voor hem gehad hebben, in zijn persoonlijke spiritualiteit en ook voor zijn weg in het verzet. Op verschillende momenten in Bonhoeffers leven spelen de Psalmen een belangrijke rol. Wanneer Bonhoeffer in 1940 als een soort vaste 'oproepkracht' in dienst komt van de afdeling contraspionage van de Duitse Wehrmacht, heeft hij net een intensieve studie van Psalm 119 achter de rug. Op deze avond staat de vraag centraal: hoe hingen Bonhoeffers activiteiten als samenzweerder samen met zijn omgang met de Psalmen? Gerard den Hertog (1949) was christelijk gereformeerd predikant en sinds 2001 hoogleraar Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. In februari 2017 ging hij met emeritaat. U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen in het Kerkelijk Centrum, Groeneweg 1, Ermelo. We beginnen om 20:00 uur .We vragen van u een bijdrage van 4 euro p.p., dat is inclusief koffie of thee. We zouden het op prijs stellen als u zich van tevoren opgeeft. Zie hiervoor de websites: www.leerhuisermelo.nl of www.vormingentoerusting.com

Meer berichten