Bernhard Reitsma: "We moeten een manier zoeken waarop we wel verbinding krijgen met de ander." (foto: Grietje-Akke de Haas)
Bernhard Reitsma: "We moeten een manier zoeken waarop we wel verbinding krijgen met de ander." (foto: Grietje-Akke de Haas) (Foto: )

'Hoe goed geworteld is uw boom?'

door Grietje-Akke de Haas

'Ik kom in liefde'

Bernhard Reitsma schreef vorig jaar het boek: 'Kwetsbare liefde'. Hij vraagt zich daarin af hoe christenen zich moeten opstellen tegenover moslims. Ofwel, kunnen we ruimte scheppen voor beide zonder dat de eigen identiteit in het gedrang komt?

Ermelo - "Ik kom in liefde; dat is de roeping die Ik heb", verwoordt Reitsma Jezus Christus. "Een roeping uit liefde maakt iemand kwetsbaar, want je kunt worden afgewezen, verworpen en zelfs ervoor vervolgd worden. Maar zonder liefde kom je tegen over elkaar te staan. Daarom moeten we een manier zoeken waarop we wel verbinding krijgen met de ander, zonder dat de eigen identiteit moet worden opgegeven. Maar hoe meer we de nadruk leggen op de eigenheid, hoe spannender het wordt. Met het boek 'Kwetsbare liefde' wil ik mensen iets laten proeven van het bijzondere van Jezus Christus, hoe we getuige kunnen zijn van Hem."

Toen Reitsma in 1998 met zijn gezin afreisde naar Libanon om er les te geven aan de Near East School of Theology in Beiroet, vroeg hij zich af wat ze mee zouden maken in een land waar moslims in de meerderheid zijn. Wat hem onder meer trof was dat de christenen die er leven erg in zichzelf gekeerd waren. "Binnen hun geloof hielden ze zich vooral bezig met met de vraag: 'Hoe overleven wij hier, blijven we überhaupt wel bestaan. In Nederland zie je tegenwoordig hetzelfde mechanisme ontstaan. Christenen raken namelijk steeds meer in de minderheid. Het aantal gelovigen neemt af, terwijl het aantal moslims steeds meer lijkt toe te nemen." Angst, zwart-witdenken en onwetendheid zetten verhoudingen vaak op scherp. "Sommige stromingen zoals de Islam kunnen angst aanjagen, mensen maken zich er zorgen over. Maar een boom die goed geworteld is kan wel een stootje verdragen", aldus Reitsma.

Reitsma komt dinsdag 15 januari om 20.00 uur praten over het boek in de Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4. Iedereen is van harte welkom. De entree bedraagt 4 euro. Graag opgeven via de websites: leerhuisermelo.nl of vormingentoerusting.com

Meer berichten