Nog zonder zwemdiploma naar De Parasol!

Wordt er in 2019 of 2020 een begin gemaakt met de bouw van een nieuw zwembad naast de huidige (tijdelijke) plek van het inloophuis De Parasol? Voorlopig is er geen wolkje aan de lucht en kan de Parasol gewoon open!

De 40 vrijwilligers van de Parasol gaan gewoon door dit jaar om onze gasten welkom te heten. Het inloophuis is een plek van ontmoeting en aandacht voor elkaar met de mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten en het gebruiken van een warme maaltijd. Wij zijn er voor iedereen die daar behoefte aan heeft, ongeacht religie of afkomst.

De openingstijden zijn woensdagmorgen van 10 - 12 uur; donderdagmiddag van 13.30 - 15.00 uur voor het Jeu de Boules spel; vrijdagmorgen van 10 - 12 uur en zondagmiddag van 14 tot 16 uur. Elke eerste woensdagmorgen in de maand wordt een themaochtend gepland en elke laatste woensdagochtend in de maand is er breien zowel voor mannen als ook voor vrouwen. Op vrijdag 18 januari en 1 februari worden weer activiteiten georganiseerd en op zondagmiddag 13 en 27 januari is er een warme maaltijd om 16 uur. Wel graag van te voren opgeven vanwege de beperkte ruimte.

Voor meer informatie zie de website www.inloophuisdeparasol.nl

Meer berichten