vrijwilligers aan het werk in de Natuurtuin
vrijwilligers aan het werk in de Natuurtuin (Foto: Hans Pieters Stichting NMP Ermelo)

Plant ochtend Natuurtuin De Zandkamp

Kom helpen met de aanplant van struiken in de natuurtuin

Op zaterdagmorgen 8 december 2018 is de werkgroep Natuurtuin De Zandkamp van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo actief met de aanplant van struiken in het gebied De Zandkamp, dat ligt tussen de Zandkampweg en de Konijnenwal in (toegang via de Arendlaan en vervolgens de Konijnenwal).

Afgelopen tijd is er al veel gedaan om het gebied naast en rondom de vijver op te knappen en om te vormen, waardoor het landschappelijk aantrekkelijker wordt voor de buurt en meer geschikt is voor educatie. De werkgroep start zaterdag om 9.00 uur en werkt tot 12.00 uur. U bent van harte welkom om te komen helpen met de aanplant van de struiken, neem dan zelf een schep of spade mee. Er worden bes- en vruchtdragende struiken geplant zoals Gelderse roos, wilde kers, kornoelje, krent, lijsterbes, hazelaar, tamme kastanje en hondsroos.

Vanuit de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo (NMP Ermelo) is als burgerparticipatieproject de werkgroep Natuurtuin De Zandkamp opgezet. Een groepje enthousiaste vrijwilligers waaronder een imker, vertegenwoordigers van KNNV, vrijwilligers Pelserpad en andere geïnteresseerden zijn daar aan de slag gegaan. In het gebied ligt op dit moment de vijver, het Pelserpad (klompenpad) loopt er doorheen, er is een grondwal, een bijenstal en ’s zomers een bloemenweide.

Wilt u een bijdrage leveren bij de verdere ontwikkeling om dit gebied op te knappen en aantrekkelijker te maken voor flora en fauna. Kom dan zaterdagmorgen 8 december a.s. langs aan de Konijnenwal of kijk op www.nmpermelo.nl of stuur een mail naar info@nmpermelo.nl.

Meer berichten