Kerstengelen in de muziek

KERSTENGELEN IN DE MUZIEK Op woensdag 12 december is de predikant van de Zendingskerk, ds.Rainer Wahl, de gast van " Samen verder ", de samenwerking van het Leerhuis Ermelo en de commissie Vorming en Toerusting. Hij vertelt deze avond niet alleen over de klank van engelen in de muziek, maar laat deze ook horen!: "Engelen hebben de fantasie van velen bevleugeld. Of heeft onze fantasie engelen vleugels gegeven? Rond kerst schijnen ze bijzonder actief te zijn. Ik wil er een paar voor u uitkiezen. We beginnen – hoe kan het anders – bij de grote Bach. Geen kerstlied,ja lied überhaupt,heeft hem zo geïnspireerd als het door Luther voor kinderen gedichte en gecomponeerde 'Vom Himmel hoch da komm ich her.' Ook Händel kon er wat van, b.v. in zijn Messiah. U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen in de Zendingskerk, Harderwijkerweg 10 in Ermelo. We beginnen om 20:00 uur. We vragen van u een bijdrage van 4 euro p.p.dat is incl.koffie of thee. Voor aanmelding zie www.leerhuisermelo.nl of www.vormingentoerusting.com

Meer berichten