geblokkeerd Schoolpad
geblokkeerd Schoolpad (Foto: p.h.kerkhoff)

Wat betekent verkeersveiilgheid voor de gemeente Ermelo?

Gemeene Ermelo: briljant…………….., genieus,

U schrikt toch niet van deze superlatieven over dit goede dorp? Laat mij u even mogen bijpraten over het hoe en waarom van deze sterke woorden.

Rijdend in Ermelo over de Oude Telgterweg, vanaf de rotonde bij de Margrietschool, richting brandweerkazerne, om vervolgens het spoor over te steken en deze weg linksaf te vervolgen tot aan de Arendlaan is er een fantastische situatie ontstaan..

Dat laatste stuk van de Oude Telgterweg begint met een verkeersdrempel, dan volgen er nog 3 en het einde is en geweldige drempel. En dat over een afstand van een paar honderd meter. Daarbij komt dat het een 30km weg is. Maar….halverwege blijken er nu twee verkeerszuilen te staan, met een tussenruimte waar je over kunt discussiëren. Kan een ieder er tussendoor? Maar wat geweldig. Dat de Gemeente Ermelo hier naar de aanwonenden heeft geluisterd en adequate maatregelen heeft getroffen. Subliem.

Werkelijk, wanneer ik leidinggevende zou zijn van betrokken gemeenteambtenaren, dan kwamen ze direct in aanmerking voor een functioneringsgratificatie of zelfs promotie. Gewoon geniaal om dit te bedenken. Je moet trots zijn op werknemers die zoiets kunnen bedenken en ook nog uitvoeren. Een prestatie van niveau.

Het is goed wanneer een gemeente luistert naar de inwoners. Dat zijn toch de kiezers die de leden van de gemeenteraad hebben gekozen. En…(misschien heb ik het nooit goed begrepen) de gemeenteraad moet toch luisteren wat de burgers aandragen, naar voren brengen, voorstellen. Nee, niet alles kan. Maar wanneer iets niet kan, dan behoort daar een motivatie bij en dan heb je het als burger weer te accepteren.

Maar…twee jaar zijn de aanwonenden van het Schoolpad bezig aandacht te vragen voor de verkeersproblematiek op het Schoolpad. Een doorgaande drukke smalle weg zonder ruimte voor fietsers en voetgangers in het geval van te moeten uitwijken. Een weg die regelmatig vrijwel geblokkeerd is door vrachtverkeer. Een weg in de 30km zone, waarbij het getal 30 voor velerlei uitleg vatbaar blijkt te zijn. Een weg die om onduidelijke redenen is aangewezen om een probleem op te lossen. Een situatie die niet langer mag voortduren.

Laat mij u een paar gegevens mogen geven. Twee jaar zijn wij bezig om een oplossing te vinden voor de problematiek. Van de zijde van de gemeente Ermelo komt op een gegeven moment de dappere opmerking dat het een smalle straat is met te weinig uitwijkmogelijkheden en geen ruimte voor laden & lossen van vrachtverkeer. Kortom: een ongewenste situatie. En toen werd het weer stil.

En daarna….in een mail namens de gemeente Ermelo wordt gesteld dat in overleg met de betreffende wethouder besloten is niets te doen aan een oplossing voor de behoorlijk onveilige situatie. En dit zonder enige motivatie, zonder opgaaf van redenen.

Is dit serieus nemen van inwoners van de gemeente? Is dit luisteren naar wat er leeft in de gemeenschap? En ooit van flitspalen gehoord?

P.H.Kerkhoff
Schoolpad 7

Meer berichten