Engelen in de kunst

Samen verder, de samenwerking van het Leerhuis Ermelo en Vorming en Toerusting nodigen u van harte uit om op maandag 12 november een bijeenkomst bij te wonen met als thema 'Engelen in de kunst'.

Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze soms ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascinerend. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. In verhalen van de Schrift en in de kunst spelen zij een belangrijke rol. In deze leerhuisavond volgen we engelen in sleutelverhalen van de Schrift. In het Oude Testament spelen de engelen een rol bij Abraham en Izaäk, de vlucht van Jacob, het verhaal van Mozes en de zending van de profeet Jesaja. In het Nieuwe Testament komen de engelen vooral ter sprake in de geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus. Boeiend is dat engelen meestal de bode van Godswege zijn, en soms een manifestatie van de Eeuwige zelf. In al deze verhalen kijken we naar engelen in de beeldende kunst. Bij enkele kunstwerken staan we langer stil: wat roept deze verbeelding bij jou op? In de wisselwerking van belevingen verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de betekenis die zij voor jou hebben. Ben Piepers heeft zijn leven gewijd aan het zingeven aan wat er allemaal gebeurt in en om hem heen. Hij is theoloog, was pastor in de St. Lucasparochie, en heeft zich laten scholen in kijken naar kunst. Kunst helpt openingen te maken of met andere ogen de werkelijkheid te zien. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137, Ermelo en begint om 20.00 uur. We vragen van u een bijdrage van 4 euro p.p., dat is inclusief koffie of thee. We zouden het op prijs stellen als u zich van tevoren opgeeft. Zie hiervoor onze websites: www.leerhuisermelo.nl of www.vormingentoerusting.com

Meer berichten