Tegen de verdrukking

Op donderdag 8 november hoopt Rob Compaijen de gast te zijn van Samen verder, de samenwerking van het Leerhuis Ermelo en Vorming en Toerusting.

Tijdens deze avond zal Rob Compaijen een algemene inleiding verzorgen over Nietzsches enerverende leven en filosofie. Vervolgens zal hij Nietzsches kritiek op het christendom uitwerken. Rob Compaijen is religiewetenschapper en gepromoveerd filosoof. Hij werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Protestants Theologische Universiteit te Amsterdam. Friedrich Nietzsche is een fascinerende denker in de geschiedenis van de filosofie. Zijn invloed op de 20e- en 21e-eeuwse filosofie is groot en ook hebben zijn gedachten een stempel gedrukt op onze cultuur. Te denken valt aan bijvoorbeeld de gedachte dat de werkelijkheid begrepen moet worden als een strijd om macht en zijn gevaarlijke idee van de Übermensch. Het meest bekend echter is Nietzsches kritiek op het christendom en de stelling: 'God is dood'. Rob Compaijen zal vooral stilstaan bij de kritiek op de christelijke moraal, die de filosoof als een 'slavenmoraal' heeft getypeerd. Ook zullen we met elkaar in gesprek gaan over de kracht en de beperkingen van Nietzsches kritiek op het christendom. Daarbij staat steeds de gedachte centraal dat Nietzsches kritiek ons ook wel iets te zeggen heeft waar we van kunnen leren. Aanmelden U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137.We beginnen om 20:00 uur . We vragen van u een bijdrage van 4 euro p.p., dat is inclusief koffie of thee. We zouden het op prijs stellen als u zich van tevoren opgeeft. Zie hiervoor onze websites: www.leerhuisermelo.nl of www.vormingentoerusting.com

Meer berichten