vrijwilligers aan het werk in de natuurtuin De Zandkamp
vrijwilligers aan het werk in de natuurtuin De Zandkamp (Foto: Hans Pieters Stichting NMP Ermelo)

Werkochtend Natuurtuin De Zandkamp groot succes

Zaterdag 3 november 2018 is de werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV samen met andere vrijwilligers actief geweest in Natuurtuin De Zandkamp. 35 enthousiaste mensen hebben hard gewerkt, de wallen zijn geschoond, het klompenpad is vrijgemaakt en struiken zijn gesnoeid. Later dit jaar zullen er nieuwe struiken en planten om de biodiversiteit te vergoten worden aangeplant. Zo wordt het aantrekkelijker voor educatie aan schooljeugd en zal een mooi wandel- en picknickgebiedje voor de buurt kunnen ontstaan.

Vanuit de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo (NMP Ermelo) is als burgerparticipatieproject de werkgroep Natuurtuin De Zandkamp opgezet. Een groepje vrijwilligers waaronder een imker, vertegenwoordigers van KNNV, de hengelsportvereniging De Snoek, vrijwilligers Pelserpad en andere geïnteresseerden zijn aan de slag gegaan. Natuurtuin De Zandkamp ligt tussen de Zandkampweg en de Konijnenwal in (toegang via de Arendlaan en vervolgens de Konijnenwal). Afgelopen tijd is er al veel gedaan om het gebied naast en rondom de vijver op te knappen en om te vormen tot een Natuurtuin, waardoor het landschappelijk aantrekkelijker wordt voor de buurt en meer geschikt is voor educatie.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.nmpermelo.nl of stuur een mail naar info@nmpermelo.nl.

Meer berichten