Wel of geen zonnepanelen

Op vrijdag 28 september 2018 valt een brief door de bus van de gemeente Ermelo gericht 'Aan de eigenaar van deze woning'. Het betreft een uitnodiging voor de groepsinkoop van zonnepanelen genaamd 'Ermelo in de zon'.

Een prachtig verhaal waarin voor het gemak een paar dingen worden vergeten. Is het wel zo aantrekkelijk om nu nog zonnepanelen op je huis te plaatsen? Volgens het schrijven wel, maar het lijkt erop dat de praktijk anders zal zijn. In de eerste plaats wordt in 2020 of 2021 de zgn saldereinsregeling afgeschaft. Volgens, achtereenvolgens de ministers Kamp en Wiebes komt hier een subsidie regeling voor in plaats. Dit is een vage belofte, zoals we van politici gewend zijn, en het kan zomaar zijn dat de hele regeling vervalt zonder dat er een lonende vervanging voor komt zodat de investering in zonnepanelen voor niets wordt gedaan. Verder is het zo dat de gemeente Ermelo huizen met zonnepanelen via de OZB extra gaat belasten en op die manier de zonnepanelen niet alleen financieel niets meer zulle opbrengen maar zelfs geld gaan kosten.

Let op uw zaak en informeer terdege of er nog wel een financiële opbrengst zal zijn.

Hans van der Roest

Meer berichten