Martin Buber

“Samen verder” heeft op woensdag 10 oktober Hans Schravesande uitgenodigd om te spreken over de Joodse denker Martin Buber (1878-1965) . Hij bewoog zich invloedrijk op veel terreinen: filosofie, theologie, sociologie, pedagogiek, psychotherapie, politiek en mystiek. In Nederland is hij vooral bekend door zijn belangrijkste filosofische boek ‘Ik en Jij’ en door zijn werk over de Joodse mystieke stroming van het Chassidisme.

De actualiteit van Bubers werk kan het beste begrepen worden als gids bij de zoektocht naar eenheid in een veelzijdige werkelijkheid. Kern van eenheid is voor Buber de ontmoeting: met de medemens, met de ons omringende werkelijkheid, en – in beiden – met God. Voor onze actuele, fragmentariserende werkelijkheid is deze zoektocht bijzonder actueel. Juist wanneer we politieke beslissingen moeten nemen over ecologie, sociale conflicten of de invloed van (sociale) media is het vermogen om het verband te leggen tussen de vele facetten in de werkelijkheid essentieel. Hans Schravesande zal ons op deze avond inleiden in het denken van Buber vanuit de vraag hoe zijn zoektocht naar de eenheid in de werkelijkheid ook voor ons leven en geloofsleven van belang is.

Hans Schravesande is theoloog. Hij was godsdienstleraar in Kampen en trad later in dienst van het Zendings- en Werelddiakonaat van de Gereformeerde kerken. Zijn dissertatie heeft als titel: ‘ Jichud ’ – Eenheid in het werk van Martin Buber’.        

U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137.We beginnen om 20:00 uur . We vragen van u een bijdrage van 4 euro p.p., dat is inclusief koffie of thee.

Graag aanmelden via onze websites:

www.leerhuisermelo.nl of www.vormingentoerusting.com

Meer berichten