Bezoek kamp Amersfoort

In een speciaal voor onze commissies Leerhuis en Vorming & Toerusting georganiseerde excursie brengen wij op dinsdag 9 oktober een bezoek aan het kamp Amersfoort. Na een inleidende film wandelen wij onder leiding van een ervaren gids over het terrein en horen wij wat zich daar in de jaren 1941 – 1945 heeft afgespeeld

Na de rondleiding gebruiken wij gezamenlijk een broodmaaltijd .De excursie wordt daarna vervolgd met een inleiding door een aan het kamp verbonden onderzoeker. Hij probeert (veelal na de val van de Muur in 1989) teruggevonden persoonlijke eigendommen van omgekomen kampbewoners terug te bezorgen aan de nabestaanden. Vertrek uit Ermelo ca 9:45 uur vanaf de parkeerplaats bij het Kerkelijk Centrum , Jeugdkant 14. Wij komen in de loop van de middag terug. Vervoer geschiedt zo mogelijk per auto in groepsverband.

De kosten voor gids, rondleiding en broodmaaltijd bedragen ca. € 20,00 (na aanmelding vooruit te betalen). Koffie/thee voor eigen rekening. Tijdige opgave is gewenst. Afhankelijk van de belangstelling worden één of twee groepen gevormd waarbij ochtend- en middagprogramma worden omgedraaid.

Verdere informatie: www.kampamersfoort.nl

Voor aanmelding zie onze websites: www.leerhuisermelo.nl en www.vormingentoerusting.com

Meer berichten