Overlevingskunst

“Samen verder” heeft voor donderdag 4 oktober Christa Anbeek uitgenodigd. De rode draad in haar nieuwe boek ‘ Voor Joseph en zijn broer’, is: Van verlies naar verwondering en levensplezier: een unieke combinatie van autobiografie en filosofie.

Zij zal spreken over vragen zoals:

Hoe kom ik van treurigheid naar verwondering? Hoe verwelkom ik het nieuwe, vreemde en onverwachte? Hoe kan ik het tij keren en onbeschaamd plezier scheppen in alles wat er is?

In haar nieuwe boek vertelt zij voor het eerst onomwonden over zelfdoding in haar familie. Maar minstens even belangrijk is de komst van haar kleinzoon. Ook geeft ze het woord aan psychiatrische patiënten, die ze jarenlang begeleidde, en aan haar studenten.

Christa Anbeek is hoogleraar Remonstrantse theologie aan de VU en doceert Levensfilosofie aan de Universiteit van Utrecht. In Ermelo kennen we haar vooral van de tien jaar dat zij als geestelijk verzorger op het Landgoed Veldwijk werkte. En natuurlijk van de inspirerende leerhuisavonden waar ze eerder als spreker optrad.        

U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137.We beginnen om 20:00 uur . We vragen van u een bijdrage van 4 euro p.p., dat is inclusief koffie of thee. Aanmelding graag via onze beide websites:

www.leerhuisermelo.nl en www.vormingentoerusting.com

Meer berichten