Pleinfeest Koningin Julianaschool op 15 juni 2018.

Pleinfeest 2018

Koningin Julianaschool Ermelo, Spechtstraat 49.

Zendingsdoel is de Flame Foundation: “Laat kwetsbare kinderen waardevol zijn”

Op vrijdag 15 juni a.s. zal het jaarlijkse pleinfeest van de Koningin Julianaschool uit Ermelo weer gehouden worden.
Elk jaar proberen we een zo groot mogelijk bedrag in te zamelen voor een goed doel.

Dit schooljaar sparen we voor: Flame Foundation.

De Flame Foundation

Onderwijs, gezondheidszorg en een voedzame maaltijd. Dit zijn zaken waar wij in Nederland nauwelijks over na hoeven te denken. In west-Kenia is armoede echter een groot probleem en zijn deze vraagstukken aan de orde van de dag. De Flame Foundation zet zich al 10 jaar in voor kwetsbare kinderen, specifiek het Vihiga-district in West Kenya. Kwetsbare kinderen, oftewel kinderen die anders niet naar school kunnen vanwege hun specifieke situatie. Bijvoorbeeld omdat ze wees of gehandicapt zijn of omdat ze onder de armoedegrens leven. De Flame Foundation vindt dat deze kinderen waardevol zijn en wil juist hen helpen zich te ontwikkelen.

De Flame Foundation ondersteunt al bijna 100 kinderen in evenveel gezinnen. Dit doen zijn door te zorgen voor passend onderwijs en het beschikbaar stellen van gezondheidszorg. Tevens draagt de stichting zorg voor voorlichting over actuele thema’s en begeleidt ze het kind en de familie. Uiteindelijk heeft de stichting als doel de kinderen een hoopvolle toekomst te geven. Zodat deze kinderen later niet alleen voor zichzelf kunnen zorgen, maar waarbij de ze op hun beurt ook weer een steentje bij kunnen dragen aan de maatschappij.

Zie voor meer informatie over deze stichting op www.flamefoundation.nl.

Ouders van school zijn in Kenia geweest om hun steentje bij te dragen. De kinderen van de Koningin Julianaschool hebben vol interesse naar hun verhalen en ervaringen geluisterd. De foto’s laten zien dat onze hulp hard nodig is.

Een groot aantal winkeliers uit Ermelo en omgeving hebben ons gesponsord met prijzen voor de loterij en/of prijzen voor verschillende spelletjes. Zij hebben diverse goederen, tegoedbonnen en/of een donatie(s) beschikbaar gesteld. Waarvoor onze hartelijke dank.

Op het schoolplein is een grote verscheidenheid aan spelletjes en activiteiten. Bij diverse loterijen zijn mooie prijzen (geschonken door een groot aantal winkeliers uit Ermelo en omgeving) te winnen. Ook voor eten en drinken wordt gezorgd.

Het resultaat van het pleinfeest, met de vermelding van de opbrengst, zal later worden gepubliceerd.

Namens de oudercommissie van de Koningin Julianaschool, is een ieder van harte uitgenodigd op vrijdag 15 juni, tussen 14.30 en 18. 30 uur.

Email: oc@koninginjuliana.nl

Website: www.koninginjuliana.nl

Facebook: https://www.facebook.com/koninginjulianaermelo

Instagram: https://www.instagram.com/julianaschoolermelo/

Meer berichten