Laura Jansen (links) volgt Ineke den Herder op die haar energie gaat stoppen in vrijwilligerswerk ten behoeve van de palliatieve zorg. (foto: Grietje-Akke de Haas)
Laura Jansen (links) volgt Ineke den Herder op die haar energie gaat stoppen in vrijwilligerswerk ten behoeve van de palliatieve zorg. (foto: Grietje-Akke de Haas)

Ineke den Herder: 'Ik wilde het niet voor minder doen'

"Ik houd nog steeds ontzettend veel van het Willem Holtrop Hospice. Je hebt het immers vanaf punt 0 opgebouwd met de mensen om je heen. In die zin ben je ermee vergroeid. Wat dat betreft voelt mijn afscheid erg dubbel. Maar in Laura Jansen heb ik alle vertrouwen in de toekomst van het Hospice."

Ermelo - Vanaf 1 mei ruimde Den Herder 'de boel' op voor haar opvolger. "Zestien jaar gaat er dan door je handen heen. Op zich goed als je afscheid neemt. Want het is een proces waar je doorheen moet. In die zin wil ik het ook niet zwaarder maken dan het is." Donderdag 17 mei, staat in het teken van het afscheid als directeur/zorgmanager van het Willem Holtrop Hospice.

Den Herder stond aan de wieg van het initiatief van wijlen oud-huisarts Willem Holtrop en Jan de Glind. Ze kwam op 1 december 2001 in dienst om voorbereidingen te treffen voor de officiële opening op 28 juni 2002. Daarvoor werkzaam in St Jansdal pionierde Den Herder al met het boven het maaiveld uittillen van de palliatieve- en terminale zorg. "Waar het bij palliatieve zorg om gaat is de kwaliteit van de zorg. Namelijk dat het niet per definitie betekent dat je stervende bent. Je hebt namelijk wat te kiezen; wat wil ik wel en wat wil ik niet. Een grote categorie mensen gaat met ups en downs achteruit. De kunst is om dit op tijd te signaleren. Want hierbij komt namelijk de palliatieve zorg om de hoek kijken. Het is dan ook belangrijk dat de huisarts palliatieve zorg bespreekbaar maakt bij de patiënt."

In het Willem Holtrop Hospice zat Den Herder precies op haar plek. "Samen met tot op de bot gemotiveerde mensen mochten we pionieren, uit vinden en met elkaar afstemmen hoe we bewoners en hun naasten konden ondersteunen zodat het laatste stukje wat minder zwaar was. Vijf jaar na de opening hadden we zoveel bewoners op de wachtlijst staan dat we geen mensen meer in het Hospice kwijt konden. Destijds waren er in de regio ook nog geen echte hospice-voorzieningen. Daarom was het gerechtvaardigd dat we met twee bedden gingen uitbreiden. Tegenwoordig beschikt het Hospice over 7 bedden, wat voldoende is."

Den Herder koos ervoor om met pré-pensioen te gaan. Ingegeven door verschillende factoren. Als directeur voelde zij zich zo verantwoordelijk dat zij meende 24 uur per dag beschikbaar te moeten zijn. "Misschien voelde ik wel te veel verantwoording. Maar ik wilde het niet voor minder doen." Daarnaast kostte de toenemende wet- en regelgeving veel geld en energie. "Dat wilde ik liever in de bewoners stoppen." Den Herder gaat niet achter de orchideeën zitten. "Ik ga vrijwilligerswerk doen in een verzorgingstehuis. Met workshops palliatieve zorg wil ik mijn kennis overbrengen op vrijwilligers."

Meer berichten