Foto: Anne-Wil Urbach

Begeleiden van ontwikkeling – supervisie voor ouders m/v

Avondvierdaagse, schoolkorfbal, kinderfeestjes, de eerste seizoensafsluiting van club, wat een drukte van activiteiten terwijl de zomer in aantocht is. Doet je kind aan alles mee? En wie bepaalt dat, jij als ouder of je kind? Wat is de invloed, op de ontwikkeling van je kind, als het wel of niet aan deze activiteit meedoet? Hoe leer jij je kind keuzes te maken?

Keuze kunnen maken is nodig maar zeker met het oog op de ontwikkeling van je kind. Zelfstandig keuzes maken is niet iets wat je kind als vanzelf kan, maar vraagt om begeleiding. Het gaat om het aanleren van zelfsturingvaardigheden zoals op tijd je impuls kunnen onderdrukken, de lange termijn leren zien, je gedrag tijdig evalueren.

Iedere ouder wil zijn of haar kind voorbereiden op de toekomst. Dat kan door jouw kind op dit moment te begeleiden op het gebied van uitvoerende vaardigheden. Mis de serie van 5 avonden hierover niet! Je doet kennis op aan de hand van het boek ‘Gedrag in Uitvoering; over executieve functies bij kinderen en pubers’ en je leert deze kennis toe te passen voor je eigen kind. En dat in een klein groepje met max. 5 andere ouders die aandachtig om willen gaan met het begeleiden van de ontwikkeling van hun kind.

De eerste avond start op 23 mei. De daaropvolgende avonden worden gezamenlijk gepland. Heb je wel interesse maar maak je de keuze om op dit moment niet mee te doen geef je interesse alvast door. In September start een nieuwe serie van 5 avonden.

De avonden zijn onder supervisie van Liesbeth Knol-Urbach. Zij begeleidt de ontwikkeling van kinderen en jongeren als orthopedagoog en supervisor in onderwijs. Rondom zelfsturing en executieve functies werkt zij samen met Diana Smidts (GZ-psycholoog Kind en Jeugd), auteur van het boek Gedrag in uitvoering.

Aanmelden via liesbeth@work-lifecenter.nl of via 06-54922647.Vermeld daarbij ook de leeftijd van je kind(eren).

Meer berichten