VVD verontrust over verontreiniging Zanderij

De gemeenteraad van Ermelo is gisteren geïnformeerd over de geconstateerde verontreiniging bij de voormalige vuilstortplaats De Zanderij. Aanleiding is het verkennend (bodem)onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoerenmet het oog op de bouw van het nieuwe zwembad op die plek. De eerste resultaten van het onderzoek geven aan dat op een gedeelte van het terrein sprake is van bodemverontreiniging met asbest. Het gebied is direct afgezet.

De VVD-fractie is verbijsterd over deze berichtgeving. “Het asbestverhaal op de plek van het te bouwen zwembad zit mij heel hoog. Hoe kan het dat de gemeente dit nu pas weet?”, vraagt fractievoorzitter Herma van der Weide zich af. Een aantal jaar geleden is ook al milieuonderzoek gedaan. Het lijkt de VVD-fractie nauwelijks denkbaar dat daar toen niets gevonden is. De fractie heeft de oude onderzoeksresultaten inmiddels opgevraagd bij de gemeente.

Bezorgdheid

Van der Weide vervolgt: “Inwoners uit Ermelo-West vertelden ons dat zij allang wisten dat er op die plek vervuiling was. Als burgers het weten, hoe kan de gemeente hier dan niet van op de hoogte zijn? Veel buurtbewoners maken zich zorgen, omdat het terrein vele jaren is gebruikt als speelterrein voor kinderen.”

De informatie die burgemeester Baars gisteren heeft gegeven is voor de VVD-fractie ontoereikend en ze eist dat het college snel met een reactie komt.

Meer berichten
Shopbox