Het 'Groene Leger' is het initiatief gestart met ongeveer 40 mensen van de doelgroep. (foto: Grietje-Akke de Haas)
Het 'Groene Leger' is het initiatief gestart met ongeveer 40 mensen van de doelgroep. (foto: Grietje-Akke de Haas)

'Dit is echt een gemiste kans'

Door ChristenUnie Ermelo

Dinsdag 10 april 2018 heeft CPO In Vogelvlucht ingesproken in de vergadering van commissie infrastructuur en ruimte. Een prachtig gezelschap jongeren, allemaal gehuld in hetzelfde groene shirt, lichtte hun initiatief tot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) toe. De plannen die ze aan de commissie voorlegden zijn al ver uitgewerkt. Het wordt hoog tijd dat de haalbaarheid van deze plannen wordt onderzocht.

Ermelo - Daarom diende de ChristenUnie in de raadsvergadering van 26 april 2018 een motie in die mede door het CDA werd ondertekend. In die motie werd er op aangedrongen om voor het zomerreces criteria op te stellen voor CPO's en duidelijkheid te geven aan CPO In Vogelvlucht. CPO In Vogelvlucht is het tweede CPO dat we in Ermelo kennen. De ChristenUnie verwacht dat er nog vele zullen volgen, waarbij doel en omvang per CPO kan verschillen. Daarom is het voor de ChristenUnie belangrijk dat er criteria worden opgesteld voor inschrijving en toewijzing. Ronald van Veen, raadslid voor de ChristenUnie: "We zijn heel enthousiast over CPO's omdat het om mooi uitgewerkte initiatieven van inwoners gaat. Die ondersteunen we graag. Maar hoe sympathiek ook, de selectie van CPO's moet wel eerlijk gebeuren. Vandaar onze vraag om criteria." Verbazend genoeg stemden de coalitiepartijen tegen de motie. Het coalitieakkoord van de vier partijen spreekt van meer regie bij woningbouwontwikkelingen, dat die in handen van de gemeente moeten komen en dat maatschappelijke initiatieven als de CPO gestimuleerd moeten worden. De ChristenUnie had dan ook op krachtige ondersteuning vanuit de coalitie gerekend om dit vlot te trekken. Maar dat was niet het geval. Wethouder Laurens Klappe gaf aan dat hij bezig is met een afwegingskader en dat hij met CPO In Vogelvlucht in gesprek gaat. Voor de coalitie is dat voldoende, ook als dat betekent dat deze CPO pas na de zomer duidelijkheid krijgt. Ronald van Veen: "Echt een gemiste kans. En ik snap het ook niet. De coalitie krijgt op deze manier een enthousiast burgerinitiatief op een presenteerblaadje aangereikt. Dan doe je toch alles om de vaart er in te houden?".

Voetnoot redactie
Een CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en is een gezamenlijk initiatief van meerdere mensen om een stuk grond te kopen en daar een aantal woningen op te bouwen. Het 'Groene Leger' is het initiatief gestart met ongeveer 40 mensen van de doelgroep. Twee locaties lijken erg kansrijk: aan de Arendlaan, waar 15 woningen kunnen worden gerealiseerd vanaf 190.000 euro, en het Rodeschuurderwegje, om 21, 24 of 28 woningen te realiseren vanaf 190.000 euro.

Meer berichten