Foto: eigen foto

Zingend naar de Zondag

Zaterdag 12 mei zal het Elspeets Mannen Ensemble o.l.v. Dick van Asselt hun medewerking verlenen aan “Zingend naar de Zondag”. Deze zangavond wordt gehouden in de Nieuwe Kerk, Horsterweg 40 te Ermelo en begint om 19.00 uur. Naast koorzang is er veel ruimte voor samenzang die door de organist Willem de Vreugd begeleid zal worden. De toegang van deze avond is vrij. Wel zal er een collecte ter bestrijding van de onkosten gehouden worden.

Meer berichten