BurgerBelangen Ermelo wil over 4 jaar 240 woningen in de sociale sector hebben gebouwd.
BurgerBelangen Ermelo wil over 4 jaar 240 woningen in de sociale sector hebben gebouwd.

BurgerBelangen Ermelo wil 240 woningen in sociale sector

Naam: Bart van der Knaap
Leeftijd: 51 jaar
Lijsttrekker BurgerBelangen Ermelo

Wat had u anders aan willen pakken de afgelopen 4 jaar?
Voor jongeren had er een plan moeten liggen waarin werd gekeken naar het woningbouwprogramma, CPO, grondbeleid, starterslening en prestatie afspraken met Uwoon. Er worden traditioneel teveel dure koopwoningen gebouwd. Wat ons betreft ontwikkel je het nieuwe zwembad samen met de recreatie ondernemers in de omgeving waar vroeger het bosbad was. Met een breedtesporthal voor wijk Zuid bij Groevenbeek/DVS en een wedstrijdhal op de Zanderij.

Vindt u dat uw partij voldoende luistert naar de burger?
Ja en toch willen we ons hierin verbeteren. Daar waar de burger bezwaar heeft tegen een besluit van de gemeente of met onnozele zaken wordt geconfronteerd weet men ons goed te vinden. Ik zou de burger veel eerder aan het begin bij het ontwerp van een besluit willen betrekken. Daar moet binnen de werkwijze van de raad meer ruimte voor komen.

Waar wilt u over 4 jaar trots op zijn?
De investeringen die nu gepland staan, ver binnen het budget realiseren. Geen Ermeloër noodgedwongen Ermelo heeft moeten verlaten, omdat we de 240 woningen in de sociale sector hebben gebouwd en woningen voor zorg voor de ouderen. De ontwikkelingen bij strand Horst zijn gerealiseerd. Een campus met wonen, werken en leren in de zorg op Veldwijk. Een wedstrijdhal, een breedtesporthal en het zwembad is gerealiseerd. De vakantieparken in Ermelo een belangrijke stap naar de toekomst hebben gemaakt.

Wat onderscheidt uw partij van de andere partijen?
BurgerBelangen Ermelo is een lokale partij waarbij Ermelo centraal staat, ongeacht je landelijke politieke voorkeur en/of je geloofsachtergrond. Ik denk daarom dat wij genuanceerder over een aantal vraagstukken vanuit een Ermelo's perspectief kunnen benaderen.
Wat is het allerbelangrijkste speerpunt uit uw programma?
240 sociale woningen in de komende vier jaar realiseren, schoolzwemmen invoeren, Stationsstraat Oost veiliger maken voor voetgangers en fietsers, de burger eerder proactief betrekken bij besluitvorming en werk, opleiding en wonen creëren op Veldwijk.

Waarmee/waardoor ontspant u zich?
Met muziek luisteren of mensen kijken op een terrasje.

Meer berichten
Shopbox