Muziek maken bij het Veluws Senioren Orkest

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van het Veluws Senioren Orkest (VSO) is een aantal mu\zikanten in het zonnetje gezet vanwege het 15 0f 25 jarig lidmaatschap van het VSO. Deelname aan het VSO staat open voor muzikanten (met een eigen instrument) in de leeftijd 55+.
De repetities worden gehouden in het kulturhus de Talter te Oldebroek. De leden komen uit een groot gebied: Nijkerk, Ermelo, Donten, Hattem, Kampen, Hoogeveen.
Jubilarissen dit jaar waren:
Mw. G. Bouwen, (25 jaar lid)
Mw. T. Kok-Suk (25 jaar lid)
Mw. R. Kootstra-de Kreek (15 jaar)
Dhr. H.Kootstra (15 jaar)
Dhr. G.Haas (15 jaar)
Dhr. H.Manschot (15 jaar)
Dhr. P.H.Kerkhoff (15 jaar)
De voorzitter van het VSO overhandigde de jubilarissen het bijbehorende speld, een oorkonde en bloemen. Details van het VSO zijn te vinden op: veluwsseniorenorkest.nl.

Meer berichten
Shopbox