Foto: I. Phiri

Ermelose Bezwa-stichting geeft jeugd in N.-Zambia een kans

Wat doet BEZWA?

De BEZWA STICHTING steunt sinds 2010 zo’n project in Chipulukusu, een sloppenwijk van Ndola. Dit project wil jongeren een kans geven om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen in een door werkeloosheid, criminaliteit en ziekte geteisterde samenleving.

Het BEZWA-project biedt vakonderwijs aan jongeren dat hen in staat stellen hun eigen brood te verdienen. Ook worden voor de jeugd ontspannings- en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Tevens wordt regelmatig eten verstrekt aan de meest kwetsbare kinderen.

Daarnaast zijn er programma’s opgezet die het BEZWA-PROJECT onafhankelijk willen maken van buitenlandse steun (o.a. een maismolen en een waterput). Hierin speelt de inzet van vrijwilligers uit de bijna 70.000 mensen tellende gemeenschap een belangrijke rol.

Toekomstplannen

Maar er is meer nodig om het project selfsupporting te maken. Binnenkort hoopt het stichtsbestuur tijdens een (zelf betaald) bezoek te zien hoe goed het project loopt en mee te discussiëren over de toekomstplannen.

Het zou geweldig zijn als zij daarbij aan de plaatselijke Projectleiding een toezegging zouden kunnen doen voor een extra investering van zo’n € 5000,-. Dit bedrag is bestemd voor de maisteelt, een kippenfarm en de kleermakerij waarmee BEZWA wordt geholpen om financieel op eigen benen te laten staan.

Mogen we een beroep op u doen als inwoners van Ermelo e.o. (prive of als organisatie) om dit bedrag bij elkaar te brengen?

U zag ons misschien al op de Ermelose Jaarmarkt. Op de website kunt u meer te weten komen over BEZWA en over onze schouders meekijken wat er met uw gift gebeurt: www.bezwa.nl. Daar kunt u ook geld doneren.

Helpt u mee de jongeren van Chipulukusu een kans te geven?

Klaas Zwanepol

Vz. BEZWA FOUNDATION, ERMELO

NL36SNSN0924821760

Meer berichten




Shopbox