Er is iets grondig mis met sommige burgers in Ermelo

Is er iets grondig mis in Ermelo? Welnee, Ermelo is net als andere gemeentes. Als gemeente doe je het niet vaak voor iedereen goed.

Door de bezorgde burgers worden wat voorbeelden genoemd, ik ken één genoemd geval wat beter omdat ik in de buurt woon en de kwestie volg. Het gaat over de afsluiting van de doorgaande weg Prins Hendriklaan. Wat gaat daar naar mijn mening echt mis? Kort en simpel is dat het "not in my backyard" gedrag van enkelen. Weerstand tegen de ontwikkeling van woonwijk Trefpunt tegenover bestaande huizen heeft er vermoedelijk toe geleid dat de gemeente (mogelijk juridisch niet goed afgebakende) toezegging heeft gedaan om de Prins Hendriklaan tijdelijk af te sluiten. Overlast van bouwverkeer werd zo voor deze bewoners voorkomen en afgeschoven op anderen via oa de Hoenderweg en Kalkoenweg.

Vervolgens hebben deze klagende bewoners die toezegging aangepakt om heel lang de Prins Hendriklaan als een bijna privé weg te behouden. Nu echter die bouw overlast weg is kan die weg weer open. Verkeersdruk is algemeen en moet eerlijk verdeeld worden, dat is rechtvaardig. Ja, dat valt zwaar als je zolang verkeersluw hebt gezeten. Dan wil je blijkbaar niet meer meewerken en begin je juridische procedures.

Ik vind het dan ook uitstekend dat de gemeente hier opkomt voor het algemeen belang, het eerlijk delen van de verkeersdrukte/stromen weegt zwaarder dan private belangen. Dat de gemeente daarom doorgaat met de tegen hun zin gestarte procedure door enkelen is prima. Sta ik hierin alleen? Nee, niet heel lang geleden is er ook een petitie geweest van mensen die wel vinden dat de Prins Hendriklaan open moet.

Dat komt in de krant niet goed naar voren. Duidelijk mag zijn dat in dit geval er niets mis is met de gemeente. Zij komt op voor het algemeen belang. Ongetwijfeld hebben andere betrokkenen andere zienswijze maar ik wens de gemeente veel succes, ze doen het in dit geval wat mijn betreft prima!

Theo Winkoop

Meer berichten
Shopbox