Porgressief Ermelo streeft bovenal naar een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en zich gehoord weet. (foto: Harro Bannink Fotografie)
Porgressief Ermelo streeft bovenal naar een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en zich gehoord weet. (foto: Harro Bannink Fotografie)

Progressief Ermelo is vooral een partij van doen

Naam: Anneke Knoppert
Leeftijd: 55 jaar
Lijsttrekker Progressief Ermelo

Wat had u anders aan willen pakken de afgelopen 4 jaar?
Ik had graag minder tijd besteed aan het lezen van stukken en het bijwonen van vergaderingen. Die tijd had zoveel beter besteed kunnen worden aan gesprekken met burgers, werkbezoeken bij organisaties (met de nadruk op werk) en eigen initiatieven. Dit is dan ook gelijk mijn goede voornemen voor de komende raadsperiode.

Vindt u dat uw partij voldoende luistert naar de burger?
Ja, maar meer nog dan luisteren, praten wij met de burger. Door samen te praten leer je elkaars standpunten begrijpen en kun je van elkaar leren. Je zult het niet altijd met elkaar eens worden, maar op deze manier kun je als partij wel goed onderbouwde besluiten nemen.

Waar wilt u over 4 jaar trots op zijn?
Dat er voldoende woningen gebouwd zijn waar écht behoefte aan is. Betaalbare (huur)woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens, voor begeleid wonen, voor ouderen, voor jongeren en voor urgent woningzoekenden. Daarnaast dat er volop geïnvesteerd is in duurzame, innovatieve bouwmogelijkheden zoals tijdelijke woningen, tiny houses, CPO-bouw en tot duurzame woonwijkjes omgevormde recreatieparken.

Wat onderscheidt uw partij van de andere partijen?
Duidelijkheid, samenwerking met alle partijen (zowel coalitie als oppositie) en het behartigen van het algemeen belang. Progressief Ermelo doet niet aan politieke spelletjes. Verder zijn wij vooral een partij van doen, niet van onnodig praten.

Wat is het allerbelangrijkste speerpunt uit uw programma?
De titel van ons verkiezingsprogramma is 'Naar een gezonde toekomst'. Deze gezonde toekomst is waar wij ons voor zullen inzetten. Om dit te kunnen bereiken is een gezonde leefomgeving een vereiste. Een omgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar negatieve gezondheidseffecten zo klein mogelijk zijn. Waar men voor elkaar zorgt en rekening houdt met elkaar. Waar duurzaamheid uitgangspunt is en waar natuur en milieu beschermd worden. En bovenal een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en zich gehoord weet. Dit is ons allerbelangrijkste speerpunt.

Waarmee/waardoor ontspant u zich?
Wandelen, lezen, eten, vakantie, familie, vrienden en lekker niets doen.

Meer berichten
Shopbox